هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خرید و فروش مسکن مهر قزوین ممنوع


قائم‌مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: هر گونه خرید و فروش واحدهای مسکن مهر در استان قزوین ممنوع است و در صورت مشاهده نسبت به ابطال واگذاری مسکن مهر اقدام می‌شود.

پور کریم افزود: خرید و فروش مسکن مهر قبل از فروش اقساطی و صدور سند مالکیت ممنوع است و در صورت مشاهده نسبت به ابطال واگذاری مسکن مهر اقدام خواهد شد و کلیه مسئولیت حقوقی و جانبی مرتبط با بنگاه معاملات ملکی مربوطه است. ضمن اینکه امتیاز فرد سلب شده و فروشندگان و خریداران در نهایت به هنگام تنظیم سند با مشکل روبرو می شوند چرا که هنگام ارائه تضمین بازپرداخت تسهیلات بانک، فروشنده مسکن مهر به طور طبیعی حاضر به ارائه تضمین لازم نبوده و از این رو انتقال سند با مشکل مواجه خواهد بود.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین نیز گفت: تنها در صورت صدور سند مالکیت قطعی ساختمان و نیز احراز شرایط خریدار در خصوص مسکن مهر انتقال واحدهای مسکن مهر امکانپذیر خواهد بود.

علی‌محمد پور کریم با هشدار به صاحبان واحدهای مسکن مهر در استان قزوین گفت: از کسانی که قصد فروش واحدهای خود را دارند می‌خواهیم به توصیه واسطه‌ها و دلالان بازار مسکن عمل نکرده و تا زمان صدور قطعی سند مالکیت واحد خود صبر پیشه کرده و تنها در صورت احراز شرایط برای خریدار مسکن مهر مبادرت به فروش واحد خود کنند.