هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نمایشگاه ها و همایش های آینده

نمايشگاه ماشينآلات، لوازم و مصالح ساختماني ايران- تبريز

بيستمين نمايشگاه بينالمللي ماشينآلات، لوازم و مصالح ساختماني ايران، همزمان با هجدهمين نمايشگاه بينالمللي حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه ايران، از تاريخ 22 تا 25 ارديبهشتماه سال 1394 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان آذربايجان شرقي برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شرکت نمايشگاههاي بينالمللي آذربايجان شرقي- تبريز، به شماره 36373709-041 تماس حاصل فرمايند.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته- آمل

از تاريخ 22 تا 26 ارديبهشتماه سال 1394، در محل نمايشگاههاي آمل، دومين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان و صنايع وابسته برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شرکت ميثاق فريوران به شماره 2-43274920-011 تماس حاصل نمايند.

 

هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان- شيراز

از تاريخ 4 تا 8 خردادماه سال 1394، در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان فارس (شيراز)، هفدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شرکت نمايشگاههاي بينالمللي شيراز با شماره 36200042-071 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته- قائمشهر

يازدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته، از تاريخ 4 تا 8 خردادماه سال 1394 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان مازندران (قائمشهر) برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان مازندران با شماره تلفنهاي 42263991-011 و 09119013483 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه عمران و ساختمان- کيش

يازدهمين نمايشگاه بينالمللي عمران و ساختمان از تاريخ 5 تا 8 خردادماه سال 1394 توسط اتاق تعاون مرکزي در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي کيش برگزار خواهد شد. براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره22662845-021  تماس بگيريد.

 

نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان- گرگان

سيزدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان و خدمات فني و مهندسي، همزمان با سيزدهمين نمايشگاه تخصصي تأسيسات، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي، همزمان با ششمين نمايشگاه تخصصي نوآوريهاي صنعت ساختمان از تاريخ 5 تا 8 خردادماه 1394 توسط شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان گلستان در محل دائمي نمايشگاههاي آن استان برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 3-32640691-017 تماس حاصل نمايند.

نمايشگاه صنعت ساختمان- اردبيل

 

شرکت آرتا نمانگر اردبيل، از تاريخ 6 تا 9 خردادماه 1394، در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان اردبيل، دوازدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان را برگزار مينمايد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 33230907-045 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان (معماري و عمران) و صنايع سرمايشي و گرمايشي- مشهد

هجدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان(معماري و عمران) و صنايع سرمايشي و گرمايشي از تاريخ 18 تا 22 خردادماه سال 1394 توسط شرکت مديريت پروژههاي نمايشگاهي در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي خراسان رضوي (مشهد) برگزار خواهد شد. علاقهمندان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با شماره 38941510-051 تماس بگيرند.

 

يازدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان- اروميه

يازدهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان، معماري و انبوهسازي، همزمان با چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي کاشي، سراميک، شيرآلات بهداشتي، همزمان با هشتمين نمايشگاه بينالمللي سيستمهاي گرمايش و سرمايشي، همزمان با دومين نمايشگاه بينالمللي در و پنجره، يراقآلات و ماشينآلات مربوطه، از تاريخ 19 تا 23 خردادماه سال 1394، توسط شرکت نمايشگاههاي بينالمللي آذربايجان شرقي، در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان آذربايجان شرقي برگزار خواهد شد. علاقهمندان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با شماره 1-33374060-044 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان وصنايع وابسته- تنکابن

اولين نمايشگاه صنعت ساختمان وصنايع وابسته، از تاريخ 25 تا 29 خرداد ماه سال 1394 در مصلاي بزرگ تنکابن برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شرکت نمايشگاهي پارسيان با شماره 22395572-021 تماس حاصل نمايند.

 

بيست و سومين نمايشگاه کاشي، سراميک و چيني بهداشتي- تهران

از تاريخ 30 تير تا 2 مردادماه سال 1394، توسط شرکت پويا نگار سرام پارسيان در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران، بيست و سومين نمايشگاه بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88214564-021 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه آشپزخانه، حمام، سونا و استخر- تهران

سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، توسط شرکت نمايشگاهي و بازرگاني تهران از 30 تير تا 2 مردادماه سال 1394، در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 22719540-021 تماس حاصل نمايند.

 

نمايشگاه صنعت ساختمان- کرمانشاه

از تاريخ 31 تير تا 3 مرداد 1394 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي کرمانشاه چهاردهمين نمايشگاه صنعت ساختمان، تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي توسط شرکت نمايشگاهي آرتا نمانگر اردبيل برگزار خواهد شد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 33245692-045 تماس حاصل نمايند.

 

نهمين نمايشگاه صنعت ساختمان- زنجان

شرکت آرتا نمانگر اردبيل، از تاريخ 7 تا 10مردادماه 1394، در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان زنجان( کاسپين) نهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان را برگزار مينمايد. علاقهمندان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره233248322-045 تماس حاصل نمايند.