هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صدور پروانه ساخت و ساز دو مرحله‌ای می‌شود

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شهر تهران با اشاره به تدوين مدل جديد صدور پروانههاي ساختوساز در شهر تهران گفت: در مدل جديد دو پروانه صدور ساخت و ساز پيشبيني شده است که در بخش اول پروانه اوليه يا به عبارتي پروانه شهرسازي براي ساختمانها ناميده ميشود و مرحله دوم، پروانه نهايي ساختمان است.

محمد سالاري با اشاره به جزئيات فرايند صدور پروانه در گام نخست گفت: در اين مرحله کارگزاري تعريف شده است که اين کارگزار ميتواند مهندسين ذيصلاح حقيقي يا حقوقي باشد و اين کارگزار تمامي اقدامات فني و اداري صدور پروانه را انجام ميدهد و در اين مرحله صرفاً نقشههاي فاز اول معماري ( شامل سطوح، سطح، ميزان بارگذاري و سطح اشغال و تعداد طبقات) بررسي ميشود.

سالاري خاطرنشان کرد: در فاز دوم صدور پروانه، نقشههاي مربوط به معماري، سازه، برق، مکانيک و برگههاي تعهد مهندسين چهارگانه انجام ميشود.