هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش ایمنی راه ها با جمع آوری اطلاعات

اگرچه سيستم حمل ونقل جادهاي به دلايلي همچون انعطاف بالا، خدمات رساني زياد و عدم محدوديت ناوگان، پرطرفدار است ولي متأسفانه به دليل بروز ترافيک در بسياري از راههاي کشور در ايام تعطيلات و اوج سفرها، مشکلات اجتماعي و اقتصادي براي مردم ايجاد ميشود که رفع آن نيازمند برنامهريزي هوشمندانهاست. از همين رو سازمان راهداري، اجراي طرح آمارگيري مبدأ ـ مقصد حمل ونقل جادهاي را به عنوان يکي از بزرگترين طرحهاي آمارگيري جادهاي کشور در دستور کار قرار دادهاست.

آماربرداري از مبدأ و مقصد جادههاي کشور

معاون برنامهريزي سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي از اجراي طرح بزرگ ملي آمارگيري مبدأ و مقصد حمل ونقل جادهاي سراسر کشور از 16 تا 20 ارديبهشت سال جاري خبر داد.

به گزارش پيام ساختمان، شهرام آدم نژاد در نشستي با خبرنگاران، با بيان اينکه براي اجراي اين طرح تمام راههاي کشور به 120 ناحيه تقسيم شدهاست، گفت: اين پروژه در 800 ايستگاه کشور انجام ميشود و بيش از 7 هزار آمارگير پرسشنامههاي خود را تکميل و يک هزار مأمور پليس راهور و سازمان راهداري در اين طرح همکاري ميکنند. وي با اشاره به اهداف اين طرح يادآور شد: با اجراي اين طرح آمارگيري اطلاعات دقيقي از وسايل نقليه ناوگان حمل ونقل عمومي و شخصي ارائه ميشود که ما ميتوانيم برنامهريزي دقيق، زمان سفر و قطب سفرها را پيش بيني کنيم.

معاون سازمان راهداري برنامهريزي براي توسعه حمل ونقل جادهاي، جمعآوري اطلاعات صحيح و ارتقاي بهرهوري در حوزه حمل ونقل کشور به منظور افزايش ايمني در اين حوزه را از ديگر اهداف اين طرح اعلام کرد. وي گفت: تاکنون قيمت دقيقي در هزينههاي حمل ونقل کالا وجود نداشته اما با اجراي اين طرح آمارگيري قيمت حمل ونقل کالا نيز در کشور مشخص خواهد شد.

شهرام نژاد اظهار داشت: 22درصد اين طرح در کنار پاسگاههاي پليس راه، 4درصد در کنار عوارضيها، 15درصد در مجتمع خدمات رفاهي، 27درصد در پمپ بنزينها و 32درصد ديگر در کنار مساجد و مراکز خدمات رفاهي انجام خواهد شد.

وي تصريح کرد: تمام آمارگيران جليقه نارنجي خواهند داشت و تابلوهايي نيز در ايستگاههاي آمارگيري نصب شده تا آمارگيران بتوانند به سهولت آمارها و پرسشنامههاي خود را تکميل کنند.

وي ادامه داد: نتايج اين طرح براي توسعه حمل ونقل جادهاي در کشور ضروري است و نسلهاي آينده ميتوانند از اطلاعات آن به خوبي استفاده کنند و ناظران نيز به صورت نامحسوس بر اجراي اين طرح در سراسر کشور نظارت خواهند کرد.

معاون سازمان راهداري و جمل و نقل جادهاي گفت: آمارگيران حاضر در اين طرح بيش از شش ماه دورههاي آموزشي مورد نياز را طي کردهاند تا به صورت شبانه روزي در سه شيفت بتوانند آن را اجرايي کنند.

آدم نژاد با بيان اينکه در اين طرح سه نوع فرم پرسشگري داريم، افزود: يک فرم مربوط به سواريهاي شخصي است، يک فرم ديگر مربوط به کاميونهاي ناوگان حمل ونقل عمومي و فرم ديگر مربوط به ناوگان مسافري اعم اتوبوس، ميني بوس و سواري کرايهها است و پس از تکميل فرمهاي يادشده برچسبي روي شيشه ماشين نصب ميشود تا آمارگيران بدانند از اين خودرو اطلاعات موردنياز دريافت شدهاست.

به گفته معاون سازمان راهداري کشور، در اين طرح يکي از آمارگيران در 800 ايستگاه وظيفه ثبت تردد وسايل نقليه عمومي و شخصي را خواهد داشت تا جريان تردد هم وطنان در راههاي مواصلاتي کشور را پايش و فرمهاي مربوطه را در کمتر از 5 دقيقه تکميل کنند.

وي اظهار داشت: قرار است اين طرح آمارگيري در دو روز کاري، يک روز نيمه تعطيل و يک روز تعطيل رسمي انجام شود تا رفتارهاي رانندگان و وضعيت حمل ونقل کشور به صورت دقيقي پايش شود.

گفتني است، آخرين طرح آمارگيري سازمان راهداري از ناوگان حمل ونقل عمومي در سال 83 انجام شده است.