هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکن آمريکا داغ‌، اما بي‌ثبات

يک شرکت فعال در حوزه املاک مسکوني آمريکا که اطلاعات مربوط به آن را منتشر ميکند، بازار کنوني مسکن در اين کشور را در شرايط مطلوبي ميبيند، اما بر اساس پيش بيني اين شرکت اين ثبات ادامه پيدا نميکند.

گلن کالمن، مديرعامل شرکت«ردفين» دراين باره ميگويد: «بازار مسکن هم اکنون داغ است، اما انتظار نميرود که با افزايش دوباره نرخ وام مسکن اين روند ادامه داشته باشد. حراجهاي مربوط به فروش 10درصد افزايش داشته و قيمت مسکن هم با صعود 6درصدي همراه بودهاست. در برخي بازارهاي آمريکا اين صعود به 10 تا 15درصد هم رسيدهاست، اما به نظر نميرسد که مصرف کنندگان با افزايش نرخها مايل به پرداخت بهاي جديد باشند و ظاهرا با ايجاد يک تنگناي مالي به عقب گرد دوباره اقتصادي مبتلا ميشويم .»

ناظران بازار مسکن در آمريکا انتظار دارند که بانک مرکزي اين کشور افزايش نرخ بهرهها را از ماه سپتامبر 2015 شروع کند.

کالمن درباره اين تصميم زودهنگام بانک مرکزي ميگويد: «آخرين باري که تغييري در نرخ وام مسکن رخ داد، اواخر سال 2013 بود که منجر به کاهش تقاضاي 10 تا 20درصدي اين وام شد. وقتي نرخها به طور ناگهاني بالا ميروند، عقب نشيني اقتصادي روي ميدهد. البته اندکي نوسان در بازار مسکن طبيعي است، اما آنچه مردم ميخواهند يک رشد باثبات است نه اين بالا و پايين شدنهاي ناگهاني .»

پيش فروش مسکن در آمريکا هم اکنون به بالاترين حد خود از ماه ژوئن سال 2013 تابه حال رسيده و 1/11درصد بيشتر از ميزاني شده که در يک سال پيش بودهاست. داغترين بازار آمريکا هم اکنون در سان فرانسيسکو جريان دارد.

منبع: www‌. cnbc.com