درخشش معماری چین در اکسپوی میلان

شمار نشریه : 208

گروه ترجمه: اکسپو نمايشگاهي جهاني با موضوعات فرهنگي و تجاري است که در فواصل چندساله در کشورهاي مختلف برگزار ميشود. در سال 2015 شهر ميلان ايتاليا ميزبان اين رويداد است که از اول ماه «مي» آغازشده و به مدت شش ماه تا 31 اکتبر با موضوع «تغذيه زمين، انرژي براي حيات» ادامه دارد.

اين نمايشگاه بزرگ با مساحتي قريب به يک ميليون مترمربع در طول مدت برگزاري خود پذيراي بيش از 20 ميليون بازديدکننده از نقاط گوناگون دنياست. بازديدکنندگان علاوه بر گشت و گذار امکان آشنايي با فرهنگهاي مختلف و عادات غذايي آنها را پيدا ميکنند.

براي چين حضور در نمايشگاه امسال لطف خاصي به همراه داشتهاست. اولين پاويليون ملي اين کشور برجستهترين طرح ساختماني در اکسپو 2015 ميلان شد. هر چند به نظر بعضي بازديدکنندگان اين پاويليون در جايي از فضاي نمايشگاه مستقر است که چندان ديده نميشود و ساختمانهاي اطراف ديد آن را مسدود ميکنند، اما اين بنا توانست تحسين جهاني را در معماري خود برانگيزد. اين شاهکار چيني که اولين پاويليون ملي و نمايشگاهي اين کشور در خارج از مرزهاي آن است، با 4000 مترمربع زيربنا فضاي مطلوبي را براي بازديدکنندگان مهيا ميکند تا به نظاره فرهنگ چيني بنشينند.

اين بنا توسط دانشگاه سونگووآ و کارخانه لينک آرک چين طراحي و اجرا شدهاست و برخلاف بيشتر 140 کشور شرکتکننده در اين نمايشگاه که سازههاي سنگيني به نمايش گذاشته بودند، طراحان اين پاويليون در نمايشگاه 2015 ميلان اقدامي مبتکرانه داشتند. ييچن لو، دانشيار دانشگاه سينوگووآ و مدير کارخانه آرک در اين باره ميگويد: ما عمدا به دنبال ايجاد فرمي براي جلب توجه نبوديم. در عوض تلاش داشتيم ظرفيت و کيفيت فضاي ساختمان را برجسته کنيم.

بازديدکنندگان از يک فضاي گل کاري شده وارد پاويليون ميشوند که اين فضا آنها را از محيط شلوغ نمايشگاه جدا ميکند. اين پاويليون با چوب ساختماني متحرک مسقف شده، مصالح آن تجديد پذيرند و ترکيبي از چوب، پنلهاي سقفي بامبو و کاه گندم ميباشند.

در طراحي اين پاويليون از معماري سنتي چين الهام گرفته شده و البته با به کارگيري تکنيکهاي پيشرفته مهندسي و ساخت وسازي احداث شدهاست.

فضاي داخلي اين پاويليون بسيار وسيع و سرشار از نور خورشيد است. در اين پاويليون همچنين تلويزيون بزرگي نصب شده که با استفاده از هزاران لامپ« الاي دي» تصاوير مربوط به چين را به نمايش ميگذارد.

دانشگاه سينگووا و کارخانه لينک آرک چين که مجريان اين پروژه بودند از مراکز علمي و کاربردي برجسته چين محسوب ميشوند. سينگووا يک دانشگاه جامع تحقيقاتي در پکن است و از زمان ايجاد جمهوري خلق چين، مرکز ملي آموزش مهندسين بودهاست. اين دانشگاه بيش از 25900 دانشجو دارد. کارخانه لينک آرک هم کارخانهاي فعال در امور معماري است که اولين اثر جهاني خود را با اين پاويليون به نمايش گذاشتهاست. مدير اين کارخانه ييچن لو فارغ التحصيل دانشگاه ييل آمريکاست.

منبع: e‌- architect.co.uk