هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خریداران غیرقانونی ملک در استرالیا جریمه می‌شوند

استراليا شرايط را براي خارجيهايي که مظنون به خريد غيرقانوني ملک هستند، سخت ميکند.

دولت استراليا به خارجيهايي که به طور غيرقانوني در اين کشور ملک خريداري کردهاند هشدار داده که تا ماه نوامبر آينده معاملات غيرقانوني خود را اعلام کنند، در غير اين صورت هر فرد متخلف با جريمه حداقل 127 هزار و 500 دلاري و حداکثر سه سال زندان روبهرو خواهد شد. علاوه بر خريداران آژانسهاي تهيه مسکني هم که آگاهانه به خارجيها در نقض قوانين کمک نمايند جريمه حداقل 42 هزار و 500 دلاري را متحمل خواهند شد.

خارجيهايي که قصد مالکيت ملک در اين کشور را دارند، بايد قبل از خريد از هيات نظارت بر سرمايهگذاري خارجيها مجوز دريافت کنند. آنها مجاز به خريد خانههاي تحت سکونت نيستند، اما ميتوانند خانههاي خالي از سکنه را در صورت تاييد اين هيات بخرند. هيات نظارت در صورتي اين معامله را تاييد ميکند که اين اتفاق منجر به کمبود مسکن براي بوميان استراليا نشود.