هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با این رنگ ها خلاقیت خود را افزایش دهید

وقـتي ميخواهيد براي محل کار خود رنگ انتخاب کنيد، به نوع و جنس کار خود بايد توجه داشته باشيد. شايد در مورد روانشناسي و تأثير رنگها شنيده باشيد. هر رنگي روحيه خاصي در آدم ايجاد ميکند. به طور مثال، رنگهاي روشن همانند آبي، موجب آرامش روحي ميشود. يا قهوهاي نشانهاي از نظم است. در محل کار خوب است رنگهايي انتخاب کنيد که خلاقيت و حس کار را در شما تقويت ميکنند.

البته توجه داشته باشيد که يک رنگ به طور واحد شايد تأثير خاصي نداشته باشد و گاهي لازم است از رنگهاي ترکيبي استفاده کنيد. حتما رنگهايي انتخاب کنيد که الهام بخش هستند. در اين مطلب تعدادي از اين رنگها و تأثيرات آنها را برايتان نوشته ايم:

رنگ زرد براي خلاقيت

اگر به خلاقيت و ايده پردازي نياز داريد، رنگ زرد بسيار مناسب است. رنگ زرد نمادي از روحيات دروني انسان است. براي انتخاب اين رنگ بايد بسيار شجاع و داراي اعتمادبه نفس باشيد. انتخاب اين رنگ براي ديوار و دکوراسيون حس نوآوري را در شما بيشتر ميکند. به گفته روانشناسان، رنگ زرد تأثير مستقيم روي قلب و روح انسان دارد و کمک ميکند به خلق ايدههاي جديد دست بزند. رنگ زرد به انسان حس لذت و اشتياق ميدهد، رنگي الهام بخش است و دانش و حکمت را اشاره ميکند. اين رنگ براي کاربرد در آشپزخانه کاملا مناسب است.

رنگ آبي براي آرامش

اگر دوست داريد فشارهاي کاري را کمتر حس کنيد و در آرامش بيشتري کارهايتـان را به انجام برسانيد، رنگ آبي بهترين انتخاب است. اين رنگ فضاهاي استرس زا را آرام ميکند. اگر از اين تيپ کارهايي داريد که هيجانات منفي و استرسهاي زيادي در آن جاري است، بهتر است دکوراسيون فضاي کار را آبي انتخاب کنيد تا به طور نامحسوس انرژيهاي مثبت و آرامش بخش القا کند.

رنگ قرمز براي هيجان و فعاليت

اگر کار شما مستلزم فعاليت زيادي است، بهترين انتخاب رنگ قرمز است. قرمز با قلب انسان رابطه مستقيم دارد و موجب افزايش تپش قلب و فشارخون ميشود. معمولا رنگ قرمز در دکوراسيون براي تأکيد مورداستفاده قرار ميگيرد. دکوراتورها بر اين ايدهاند که مبلمان قرمز عالي است زيرا بسيار جلب توجه ميکند. اگر ميخواهيد دائم کار کنيد، رنگهايي همانند آبي به دردتان نميخورد، بلکه بايد سراغ رنگهاي جنجالي همانند قرمز برويد.

رنگ سبز براي افزايش حس همکاري

طبيعت براي ايجاد هارموني و زيبايي بيشتر، از رنگ سبز بيشترين استفاده را کردهاست. شما هم ميتوانيد با الهام از طبيعت، براي محيط کار خود رنگ سبز انتخاب کنيد تا به واسطه آن حس همکاري و هماهنگي بيشتر شود. اگر قرار است به همه اوضاع سامان دهيد و در مسير درست زندگي و کار قرار بگيريد، از جادوي رنگ سبز در دکوراسيون غافل نشويد. اگر توجه کرده باشيد، در سينما نيز از رنگ سبز براي پشت صحنه يا ساخت جلوههاي ويژه استفاده ميشود، اين رنگ موجب کاهش استرس ميشود و خاصيت آرامش بخشي دارد.

 

نارنجي؛ رنگ منظم بودن

نارنجي حدود 50 طيف مختلف دارد و از هرکدام که بيشتر باب سليقه شما است، براي دکوراسيون استفاده کنيد. بر اساس اصول فنگ شويي، رنگ نارنجي نماد «يانگ» (نيروي فعال و مذكر کائنات) است. رنگ نارنجي ميزان تمرکز و شفافيت ذهني را افزايش ميدهد. اين رنگ براي کارهايي که به تمرکز بيشتر نياز دارند، بسيار مناسب است.

بنفش؛ رنگ وفاداري

بنفش موجب رويايي شدن فضا ميشود. بنابراين استفاده از اين رنگ در محل کار موجب ميشود تا افرادي که در آن کار ميکنند، رؤياها و چشم اندازهاي بزرگ و وسيع داشته باشند. اين رنگ کمک ميکند تا کارمندان فرصتهاي عالي براي آينده رقم بزنند. فردي که خيلي خوب رؤياپردازي کند، خلاقيت زيادي هم خواهد داشت و در نتيجه برنامههاي جالبتري هم براي آينده تعيين خواهد کرد. با بنفش ميتوانيد به جاي گرفتار شدن در گذشته، به آينده فکر کنيد.