هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیاده ‌روی درخیابان‌های ژنو

اين روزها شهر ژنو به خاطر برپايي مذاکرات معروف به 1+5 بر سر زبانهاست و اين موضوع البته ماهيت سياسي دارد، اما اين شهر جاذبههاي معماري و ديدني بسياري هم دارد. ژنو، شهر منحصربه فردي است. شهري كه خيليها آن را پايتخت واقعي سوئيس ميدانند. شهري كه در آن مردمي از تمام مليتها مييابيد و نزديك به 40درصد مردم آن غيربومي اند. شهري كه ميزبان اكثر تشكيلات بزرگ جهاني چون سازمان ملل متحد United Nations‌)، صليب سرخ (‌Red Cross‌)، بهداشت جهاني (‌World Health Organization‌) و... است.

رستورانهاي بينالمللي درجه يک، مراكز خريد لوكس، شکلاتهاي متنوع محلي در اين شهر فراوان يافت ميشود.

طبيعت ژنو بينظير است، از درياچه وسيع آن گرفته تا کوههاي پر برف آلپ.

از جاذبههاي ژنو ميتوان به كليساي جامع سنت پيتر (‌St Peters Cathedral‌)، ميدان ملل (‌Nationas Square‌)، باغ رز (‌Rose Garden‌) جزيره ژان ژاك روسو و فواره 140 متري Jet dEau اشاره كرد. پياده روي در خيابانهاي زيبا و ديدني ژنو كه سنگفرش شده، لطف خاصي دارد.

ژنو شهري چند زبانهاست كه سه زبان آلماني، ايتاليايي و فرانسوي در آن زبان رسمي به شمار ميآيد. در مدارس اين شهر فراگيري يكي از زبانهاي رسمي اجباري است و مردم دست کم به دو زبان تسلط دارند.

تاريخچه پيدايش ژنو به سال 1871 ميلادي برمي گردد. اين شهر دومين شهر اقتصادي کشور سوئيس، سومين شهر اقتصادي اروپا و نهمين شهر اقتصاد رقابتي جهان است.

شهر ژنو در سال دو هزار و نه ميلادي مقام سوم بهترين شهرهاي مناسب و داراي کيفيت زندگي در دنيا را به دست آوردهاست. بسياري از افراد برجسته و سرشناس جهان در اين شهر مدتي زندگي کردهاند که از جمله ميتوان دکتر محمود حسابي را نام برد.

مساحت شهر ژنو نزديک به شانزده کيلومترمربع است و دو رشته کوه ژورا و آلپ اين شهر را محاصره کردهاند. اکثريت مردم ژنو داراي مذهب پروتستان ميباشند و بيش از پنجدرصد از ساکنين ژنو را هم مسلمانان تشکيل ميدهند. ژنو داراي آب و هوايي معتدل و قارهاي است و البته تحت تأثير جريانات آب و هواي اقيانوسي نيز قرار دارد.

شهر ژنو داراي جاذبههاي گردشگري بسيار زيادي است و سالانه ميليونها بازديدکننده را به ديدار از خود مجاب ميکند. در اين مطلب با تعدادي از جاذبههاي گردشگري ژنو آشنا ميشويم.

قصر چيلون

درياچه ژنو يکي از زيباترين و معروفترين درياچههاي دنياست و اگر ميخواهيد مانند قصههاي پريان، يکي از زيباترين مناظر قصرهاي کنار آب را مشاهده کنيد، به قصر شيلون برويد. اين قصر که در واقع قلعهاي قرون وسطايي است، کنار درياچه ژنو و روي جزيرهاي صخرهاي قرار گرفتهاست و چشماندازهاي شگفت انگيزي هم بيرون و هم در درون قلعه دارد. بيش از هزار سال تاريخ را به صورت دست نخوردهاي ميتوان در اين قلعه مشاهده کرد و ساختمان آن الهام بخش نقاشيهاي هنرمندان و آثار نويسندگان متعددي همچون ژان ژاک روسو و لرد بايرون است.

قصر چيلون داراي صد ساختمان مستقل به هم پيوستهاست و در ساحل درياچه لمان قرار دارد. نوشتههايي روي بعضي از اين ساختمانها ديده ميشود که به هزار و ده سال پيش بازميگردند؛ اما تاريخچه خود ساختمانها چندان معلوم نيست.

کاخ ملل

اين کاخ در فاصله سالهاي 1929 تا 1936 بنا شد تا به عنوان مقر اصلي جامعه ملل مورداستفاده قرار گيرد.

کليساي جامع سنت پي ير

اين کليسا در قرن 12 ساخته شده و در معماري آن از تلفيقي از سبکهاي مختلف استفاده شدهاست.

موزه Rath

اين موزه هنري منحصرا براي نمايشهاي موقتي مورداستفاده قرار ميگيرد. اين موزه در طي سالهاي 1824 تا 1826 توسط معماري به نام Samuel Vaucher ساخته شدهاست.

موزه آريانا

موزه سراميک و شيشه سوييس نام ديگر اينجاذبه توريستي است و 20 هزار اثر از 1200 سال اخير که معرف وسعت تاريخي، جغرافيايي، هنري و تکنولوژيک صنعت شيشه و سراميک است، در آن قرار دارد.

انستيتو موزه ولتر

اين موزه به زندگي و آثار ولتر اختصاص دارد و در بين سالهاي 1755 تا 1760 منزل شخصي وي بودهاست.

درياچه ژنو

اين درياچه از بزرگترين درياچههاي نيمه غربي اروپاست. اين درياچه بيش از سيصد و هفتاد متر عمق دارد. قسمتي از اين درياچه به سوئيس و قسمتي از آن هم به کشور فرانسه تعلق دارد. نام ديگر اين درياچه لمان است.