پاویون هم نشینی گفتگو با برندگان نهمین دوره مسابقات معماری میرمیران

شمار نشریه : 208

بنياد ميرميران به ياد هادي ميرميران معمار برجسته ايراني، در سال 86 و به منظور کمک به اعتلاي معماري کشور تأسيس شد. هر ساله اين بنياد مسابقاتي با جنبه مفهومي ازجمله تأثير متقابل معماري در رابطه با عناصر طبيعت مانند نور، آب، خاک برگزار ميکند. جايزه ميرميران سال 1391 با موضوع «معماري فردا»، سال 1392 «معماري و سينما» و سال 1394 نيز با موضوع «معماري بايونيک» برگزار شد. «پاويون هم نشيني» نام طرحي است که عنوان جايزه نخست نهمين دور مسابقات معماري ميرميران را از آن خود کرد.

داوري مسابقات

بعد از اطلاع رساني، طرحهاي معماري با موضوع بايونيک توسط معماران ارسال شد و درنهايت طرحها با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف سرند شدند و فينال بين حدود 15 طرح برگزار شد. سپس طرحهاي برجسته و اول و دوم و سوم مشخص و از صاحبان طرحهاي برتر براي حضور در همايش يادمان و جايزه معماري «ميرميران» و بزرگداشت روز معمار در خانه هنرمندان تهران دعوت به عمل آمد.

نفرات برتر در روز همايش معرفي شدند و از اين ميان؛ گروه چهارنفره مارال هاشميان، دلارام کوهستاني، صبا مهدوي و علي طباطبايي، با ميانگين سني 20سال و به خاطر طرحي با نام « پاويون همنشيني» در ميان تشويق حضار، بالاي سن رفتند و جايزه 6ميليون توماني و لوح خود را از هيئت داوران اين مسابقه شامل؛ دکتر ايرج اعتصام (رئيس هيئت داوران)، روح اله حسيني، ميشل دندس، دکتر داراب ديبا، دکتر علي اکبر صارمي، ايرج اعتصام، مهندس سيد عليرضا قهاري، دکتر شهاب کاتوزيان، مهندس نگار جواهريان و عباس کيارستمي دريافت کردند.

علي طباطبايي يکي از اعضاي گروه دريافتکننده جايزه اول در مورد مدت زماني که براي کشيدن طرح صرف کرده بود، گفت: طرح را 4 هفتهاي به پايان رسانديم و اصلا فکر نميکرديم که به عنوان برترين طرح از ميان 211 طرح انتخاب شود.

مارال هاشميان؛ از اعضاي گروه برنده جايزه اول نيز در ادامه گفت: اين اولين بار بود که در يک مسابقه شرکت ميکرديم و هيچ وقت فکر نميکرديم انتخاب به گونهاي باشد که طرح ما نيز به داوري گذاشته شود، وقتي اسم طرح ما را به عنوان برترين طرح صدا زدند شوکه شديم. وي در مورد اين طرح گفت: ما با موضوع بايونيک و الهام از طبيعت طراحي مذکور را انجام داديم.

پاويون همنشيني

صبا مهدوي يکي ديگر از اعضاي گروه برنده جايزه اول در خصوص اين طرح گفت: طرح ما با الهام از هندسهاي در طبيعت به نام هندسه ورونويد طراحي شدهاست. درواقع ما از اين هندسه در طراحي استفاده کرديم و اسم طرح را هم« پاويون هم نشيني» گذاشتيم.

وي تصريح کرد: در طرح پاويون هم نشيني ما سعي کرديم محيطي براي تعامل و هم نشيني مردم فراهم کنيم، در واقع اين طرح مشتمل بر تعامل در يک فضاي شهري است.

دلارام کوهستاني ديگر عضو اين گروه چهارنفره گفت: ما براي ترغيب تعامل و هم نشيني در محيط شهري يک فضاي شهري طراحي کرديم. اين محيط با توجه به جمعيتي که در آن وارد ميشود، جا باز ميکند و با توجه به ميزان جمعيت در فضاي شهري حجم فضاي منفي را کم ميکند.

وي ادامه داد: طرح ما طراحي محيطي است حساس به اينکه چه تعداد جمعيت وارد آن ميشود، يعني هر چه جمعيت بيشتري به آن وارد شود، جاي بيشتري باز ميشود.

طرحي که آغوشش را به روي جمعيت ميگشايد

علي طباطبايي نيز در تکميل سخنان بقيه افراد گروه گروهي هايش گفت: بايد بگويم اين طرح محيطي است که آغوشش را رو به جمعيت باز ميکند و در عوض در مقابل فرد بودن واکنش نشان ميدهد و اجازه ورود به محيط را نميدهد.

اين معمار جوان در مورد معماري ايران گفت: معماري ما رو به رشد است و در هر زمينهاي که نگاه ميکنيم ميبينيم بسياري از افراد روي آن کار ميکنند و به پيشرفتهايي نيز نائل آمدهاند اما هنوز هم موضوعات متفاوتي وجود دارد که ميتوان روي آن متمرکز شد و کار کرد.