هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گچ ساختماني

 

گروه ساخت وساز: گچ ازجمله مصالحي است که در صنايع ساختمانسازي از اهميت ويژهاي برخوردار است و به علت ويژگيهايي که دارد از زمانهاي قديم در ساختمانسازي مورد مصرف قرار گرفتهاست. همچنانکه در بناهاي دوران صفويه گچ کاربرد زيادي داشته و گچ بريهاي بسيار زيبايي از آن دوران باقي ماندهاست. گچ به علت خواص خود از اولين قدم در ايجاد يک بنا که تعيين حدود زمين است تا آخرين مراحل بنا که سفيدکاري و نصب سنگ است، موردنياز بوده و حتي در نقاشي ساختمان هم از گچ استفاده ميکنند. گچ از پختن و آسياب کردن سنگ به دست ميآيد. سنگ گچ از گروه مصالح ساختماني کلسيم دار است که به وفور در طبيعت يافت ميشود و تقريبا در تمام نقاط روي زمين وجود دارد و از لحاظ فراواني در طبيعت در رديف پنجم معادن است. در ايران هم تقريبا در تمام نقاط کشور مخصوصا مناطق مرکزي کشور، اطراف تهران، جاجرود و آذربايجان اين ماده ساختماني يافت ميشود. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان با عنوان «کدام کالاي ساختماني براي شما مناسبتر است» به سراغ توليدکنندگان گچ رفته و گزارشي تهيه کردهايم که در زير ميآيد. لازم به ذکر است که اظهارات مصاحبه شوندگان الزاما نظر نشريه نيست و ما صرفا انعکاس دهنده نظرات براي قضاوت راحتتر مخاطبان هستيم.

گچهاي پليمري

جوادي، مدير بازرگـاني شرکت آي تک به پيام ساختمان گفت: امروزه کارخانههاي توليد گچهاي پليمري مجهز به پيشرفتهترين آزمايشگاههاي کنترل کيفيت هستند که از زمان پخت گچ تا مراحل توليد، بسته بندي و دپوي محصول توليدي را تحت نظارت و کنترل قرار ميدهد. البته با توجه به کيفيت محصولات توليدي و تقاضاي بازار اين کارخانه به توليد ساير محصولات ساختماني هم پرداخته ميشود.

وي افزود: يکي از محصولات اين گروه، گچ پاششي ماکينا سيوا نام دارد که با استفاده از مواد پليمري تقويت شده دستگاه پاشش (شاتکريت) اجرا ميشود. از مهمترين ويژگيهاي اين گچ ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

به دليل استفاده از کيسههاي ADstar از هدر رفت گچ در هنگام حمل ونقل جلوگيري ميشود و تا 6 ماه قابل نگهداري است

در اين روش چون گچ با سرعت و فشار شاتکريت ميشود، تمامي منافذ و ترکهاي ديوار را پر ميکند

به دليل وجود پرليت در اين محصول، فوق العاده در برابر صدا، گرما و سرماي محيطي عايق ميباشد

در اين روش چون گچ بسته بندي شده مستقيما در دستگاه ريخته ميشود ضايعات به حداقل ميرسد

حساسيت پوستي براي مصرفکننده و گروههاي اجرايي ايجاد نميکند

در برابر ميکروارگانيزمها کاملا مقاوم است

قابل شست وشو بوده و مقاومت بالايي دارد.

جوادي خاطرنشان کرد: گچ پاششي «ماکينا سيوا» روي کليه سطوح مرسوم ديوار و سقف مانند آجر تاق (سقف)، آجر سفالي، قالبهاي بتني، بلوکهاي سيماني، پنلهاي يونوليتي، سيمان کاري شده و حتي روي ستونهاي فلزي (بدون نياز به رابيتس و...) قابل اجرا ميباشد.

وي در ادامه به معرفي گچ روي کار ساتن پرداخت و افزود: اين محصول به علت جداسازي و ميکرونيزهسازي توسط جديدترين و پيشرفتهترين دستگاهها، نرم و 100درصد ميکرونيزهاست. ازجمله مهمترين ويژگيهاي اين گچ ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

مقاومت 7 برابر بالاتر از گچ معمولي در برابر خش و فشار

مصرف به مراتب کمتر نسبت به گچ سنتي در اجرا

عدم نياز به رنگ کاري به دليل يکنواختي گچ

سرعت بالاي اجرا تا 5 برابر گچ معمولي

قدرت چسبندگي بالا

عدم واکنش با آب

عدم تورم

وي گفت: محصول ديگر اين گروه «گچ دسـتي سيوا» نام دارد که مشابه گچ ماکينا سيوا ميباشد ولي با اين تفاوت که به صورت دستي اجرا ميشود و براي پرداخت شدن نياز به يک لايه گچ ساتن دارد. اين گچ نيز روي کليه سطوح مرسوم ديوار و سقف، مانند: آجر تاق (سقف)، آجر سفالي، قالبهاي بتني، بلوکهاي سيماني، پنلهاي يونوليتي، سيمان کاري شده و حتي روي ستونهاي فلزي (بدون نياز به رابيتس و...) قابل اجرا است.

گچ زير کار نخريد

کريمي، مديرعامل شرکت گچ الوند نيز به پيام ساختمان گفت: ما اعتقاد داريم گچ زير کار به دليل ناخالصيهاي زياد نبايد خريداري شود، چراکه خريدار هزينه سرسامآوري براي حمل ونقل خاک پرداخت ميکند.

کريمي خاطرنشان کرد: به عقيده من بهتر است مردم گچ سفيد و مرغوب را خريداري کنند و بدون پرداخت هزينه حمل ونقل اضافي، با خاک محل خودشان آن را جهت استفاده مخلوط کنند. وي قيمت هر کيسه 33 کيلويي گچ سفيد را حدود 2300 تومان عنوان کرد.

قيمت گچ روکار و زير کار

سيامک آذري مطلق، رئيس هيئت مديره گچ هشترود نيز به پيام ساختمان گفت: شرکت ما دو نوع گچ سفيد ميکرونيزه و زير کار توليد ميکند. گچ سفيد ما با ترکيب افزودنيها براي روکش کردن بتن، فوم، درزبندي ورقهاي کناف و حتي جلوگيري از رطوبت مورداستفاده قرار ميگيرد.

وي ادامه داد: گچ زير کار، کاربرد مقاومتي ندارد و صرفا پرکنندهاست تا برآمدگيها و فرورفتگيها يکنواخت شود؛ بنابراين نبايد براي سطح زيرکار از گچ سفيد استفاده کرد. البته گچ زير کار ما به صورت آماده و ترکيب شده با خاک آماده شدهاست.

آذري مطلق در مورد قيمت انواع گچهاي توليدي هم گفت: گچ زير کار در بسته 40 کيلويي حدود 1900 تومان قيمت دارد و گچ سفيد ميکرونيزه هم در بستههاي 30 کيلوگرمي با قيمت 2400 تومان به فروش ميرسد. ضمن اينکه هزينه حمل ونقل به عهده خريدار است.

وي در پايان گفت: بايد گيرش اوليه يک گچ سفيد خوب حدود 9 دقيقه و گيرش ثانويه بالاي 24 دقيقه باشد.