هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آثار هنري به جاي بيلبورد‌هاي تجاري

نشست خبري مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با موضوع «نگارخانهاي به وسعت يک شهر» و با حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان جمال کامياب، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران در اين نشست از اکران آثار فاخر فرهنگي در تهران خبر داد و گفت: بيش از 1500 سازه تبليغات محيطي به اکران 700 اثر فاخر فرهنگي و هنري در سطح شهر تهران اختصاص پيدا ميکند.

وي با تأکيد بر اينکه بيش از 500 طرح از آثار فاخر نگارگري، خوشنويسي، فرش، کتيبه نويسي و بناهاي تاريخي ايراني است، ادامه داد: مابقي طرحها، آثار فاخر ديگر کشورهاي جهان است که از 15 تا 26 ارديبهشت ماه در سطح شهر اکران ميشود.

کامياب با بيان اينکه از چند ماه قبل با شرکتهاي تبليغاتي در اين زمينه مذاکره شد تا بخشي از سهم فرهنگي تابلوهاي تبليغات تجاري در اين بازه زماني به اين کار اختصاص پيدا کند، گفت: اين کار براي اولين بار در ايران و حتي جهان انجام ميشود. تابه حال پيش نيامده تا در يک بازه زماني مشخص بخش عمده سازههاي تبليغات تجاري به اکرانهاي فرهنگي اختصاص پيدا کند، از اين رهگذر ميتوان گفت که اجراي آن براي اولين بار ممکن است با کاستيهايي همراه باشد که اميدواريم اصحاب رسانه در رفع اين نقاط ضعف ما را ياري کنند.

اما اين نشست خبري با سؤالات خبرنگاران به ديگر موضوعات هم کشيده شد. يکي از اين موضوعات بحث جنجالي سرقت چند سال قبل مجسمههاي تهران و اقدامات سازمان زيباسازي بود. کامياب در پاسخ به پيگيري خبرنگاران با بيان اينکه زيباسازي يک نهاد قضايي يا انتظامي نيست، بيان کرد: وظيفه ما ساخت مجسمههاي جايگزين بود که از آن به بعد 200 مجسمه به شهر تهران اضافه کردهايم.

موسوي، مشاور مديرعامل سازمان زيباسازي نيز در همين باره گفت: ما سازندگان آن آثار سرقت شده را پيدا کرديم و از آنها خواستيم دوباره اين آثار را بسازند. از ميان آن 14 اثر سرقتي، تاکنون 13 مجسمه در جاي خود نصب شدهاست.

سرانجام، مجسمه ميدان انقلاب چه ميشود؟ اين سؤال هم يکي ديگر از پرسشهاي متداول در نشستهاي مديرعامل سازمان زيباسازي طي سالهاي اخير است. کامياب در خصوص ساماندهي ميدان انقلاب اين بار گفت: ما ميدان انقلاب را به شکل پروژه حدفاصل چهارراه وليعصر (عج) تا چهارراه جمال زاده ميبينيم. بيش از 70درصد تابلوهاي مغازههاي اين محدوده ميدان ساماندهي و يک سري از المانهاي زائد حجمي جمعآوري شدهاست. سردر دانشگاه تهران مرمت و نورپردازي آن تمام شدهاست، اما درباره المان ميدان انقلاب، هفته آينده جلسه داوري المان برگزار و نفرات برگزيده آن معرفي ميشوند.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران با تأکيد بر نگاه اين سازمان به پياده روي به عنوان يک سياست هميشگي گفت: اولويت سازمان زيباسازي پياده روي است و پروژههايي که به سياست پياده روي اختصاص پيدا کند موردحمايت خواهند بود، در همين راستا با بهرهگيري از نقاط ضعف و قوت پروژههاي گذشته، پروژههاي آتي پيگيري خواهند شد. پياده راه قدس تا تجريش هم در همين راستا در حال پيگيري و اجرا است.