هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاندیداها وعده‌های‌ غیر قابل اجرا در بخش مسکن ندهند


رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد بهبود بخش مسکن، گفت: ۸ نامزد ریاست جمهوری شعارها و وعده‌های مختلفی در مورد ساماندهی بازار مسکن ارائه کرده‌اند که به نظر می‌رسد برخی از این وعده‌ها غیرقابل تحقق باشد.

علی‌اکبر آقایی با بیان اینکه برخی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری در مورد مسکن مهر مناسب ارزیابی می‌شود، افزود: تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری با ادامه طرح مسکن مهر موافق هستند، هرچند انتقاداتی نیز بر آن وارد می‌دانند، اما آزادسازی سند مسکن مهر یکی از ایده‌های مناسب برای ساماندهی بازار مسکن است.وی تصریح کرد: برخی مشکلات اقتصادی کشور به دلیل سوء مدیریت مسئولین اجرایی ایجادشده، لذا به نظر نمی‌رسد دولت آینده بتواند ظرف یکی دو سال، چنین مشکلاتی را حل کند، بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید وضعیت و واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران را بپذیرند.