هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نرخ رهن در اطراف تهران

وضعيت بازار مسکن با شروع سال جديد هم چنان به روال سال گذشته پيش مي رود و ثبات قيمت ها و رکود در اين بازار  ادامه دارد.اين ثبات قيمت ها در حالي است که گروهي از واسطه گران و سوداگران تلاشي در راستاي خارج کردن تعادل قيمت ها در بازار اجاره داشته اند.

به عقيده کارشناسان اين حوزه، تعيين ميزان اجاره بها به نسبت ارزش خانه و همگام با تورم عمومي جامعه پيش مي رود و افزايش آن به دست دلالان و واسطه گران امري کاملا غيرمنطقي است و هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد.اما هنوز هم اطراف تهران را مي توان جزو مناطق ارزان قيمت به حساب آورد و هر ساله  بسياري از افراد که  توانايي زندگي کردن در اين شهر بزرگ را ندارند و براي نزديک بودن به اين شهر شلوغ، در حاشيههاي اين شهر زندگي ميکنند. بسياري از افراد که به دلايلي علاقهمند به زندگي در پايتخت هستند و توانايي فراهم کردن هزينه مسکن در اين شهر بزرگ را ندارند، ميتوانند در حاشيههاي اين شهر که قيمت مسکن بسيار مناسبتر است زندگي کنند.

يکي از شلوغترين و پر طرفدارترين حاشيههاي شهر تهران، قسمت غرب است؛ از حاشيههاي غربي شهر تهران ميتوان به شهرستانهاي شهريار، شهرک انديشه، ملارد و مارليک اشاره کرد. البته قيمتها در اين مناطق نيز متفاوت است، اما به طور کلي قيمت ملک در اين نواحي بسيار ارزانتر از تهران به نظر ميرسد. يکي از ارزانترين واحدهاي مسکوني براي رهن کردن، واحدي 60متري واقع در ملارد است که با مبلغ چهار ميليون تومان، رهن کامل داده ميشود که معادل اجاره ماهانه 135 هزار تومان است، اين در حالي است که در شهر بزرگ تهران، خانههايي وجود دارند که تنها مبلغ اجاره ماهانه آنها چهار ميليون تومان است. در جدول زير تعدادي از واحدهاي اجاره اي در اطراف تهران با استفاده از اطلاعات سامانه مشاوران املاک جهت اطلاع مخاطبان گردآوري شده است: