هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونــق نسبی در بـازار ملک قبرس

بيشتر نواحي قبرس رشد مناسبي در فروش املاک مسکوني و تجاري در سال 2015 دارند.

 اين رشد، اما فقط متکي بر تقاضاي خريداران داخلي است، سرمايهگذاري خارجي به دلايلي به شدت دچار تزلزل شدهاست.

دفاتر ثبت در قبرس 452 مورد قرارداد مربوط به املاک مسکوني و قطعات زمين را در ماه مارس به ثبت رسانده اند که اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 31درصد افزايش را نشان ميدهد.

91درصد از اين 452 معامله منعقده مربوط به ساکنين قبرس است. اين ميزان جهشي 71درصدي را در مقايسه با همين زمان در سال گذشته نمايان ميکند. درنتيجه فقط 9درصد معاملات صورت گرفته شامل سرمايهگذاريهاي خارجي ميشود يعني 60درصد کمتر از سال قبل.

نيکوزيا پايتخت قبرس تنهـــا منطقههاي است که سرمايهگذاري خارجي ملک در ماه مارس در آن رشدي 71درصدي داشتهاست. در ساير نواحي قبرس تعداد املاکي که توسط خريداران خارجي خريداري شده، کاهش يافتهاست.

تنها معامله خارجي ملک در ماه مارس در فاماگوستا واقع در قبرس شمالي روي دادهاست، فاگوستا از نواحي محبوب خريداران خارجي است. در مارس سال گذشته 14 ملک در آن به سرمايهگذاران خارجي فروخته شد.

البته قبرس هم مثل برخي از کشورهاي حوزه يورو ازجمله پرتغال و اسپانيا، در راستاي حل اين معضل اجازه اقامت به خارجيها براي جذب سرمايهگذار خارجي را ميدهد. يک خريدار خارجي بايد حداقل 300 هزار يورو (388 هزار دلار آمريکا) بپردازد تا اجازه اقامت در قبرس را دريافت کند.