هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استخرسوناجکوزی

استخر، سونا و جکوزي تجهيزاتي لوکس است که اگر در ساختمان منزل خود داشته باشيد، رفاه مطلوبي را براي شما فراهم ميکند و اگرنه ميتوانيد از انواع عمومي آن استفاده کنيد. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان با عنوان «کالاي برتر»، در اين شماره به بررسي بازار  سونا، جکوزي و استخر ميپردازيم. لازم به ذکر است؛ مطالب عنوانشده اظهارات فعالان توليد و توزيع اين محصولات بوده و لزوماً نظر نشريه «پيام ساختمان» نيست؛ ضمن اينکه  از اظهارنظر مخاطبان و منتقدان استقبال خواهيم كرد.

تجهيزات داخلي خوب است

صحفي؛ مديرعامل شرکت سوناسازان دراينباره به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در استخر و سونا و جکوزي پمپ خارجي که عموماً از ايتاليا، انگليس و آمريکا وارد ميشود پيشنهاد ميگردد، اما در مورد متريال هايي مانند تانک، مبدل و جت جکوزي نوع استيل داخلي آن بهتر است. 

وي ادامه داد: بسته به ابعاد و تجهيزات قيمت اين نوع محصولات متفاوت است، اما راهاندازي يک جکوزي با همه ابزار و تأسيسات آن 30 ميليون تومان، سوناي خشک 150 ميليون و سوناي مرطوب 2 ميليون و 600 هزارتا 18 ميليون و استخر از 50 ميليون  تومان به بالا هزينه دارد.

صحفي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان درباره چگونگي کاهش هزينههاي مصرف انرژي در تجهيزات پرمصرف مثل استخر، سونا و جکوزي گفت: پيشنهادي که من ميتوانم بدهم اين است که از کولرگازي بهجاي کولر المنتي استفاده شود که فقط مصرف گاز دارد. 

تخفيف شرط استقبال

يوسفي؛ مديرعامل شرکت آدميرال و فعال در زمينه عرضه جکوزي، وان و سوناي شخصي در گفتگو با پيام ساختمان اظهار داشت: در ايران متريال استخر، سونا و جکوزي تکنفره هم از نوع متريال داخلي رايج است و  هم خارجي که تفاوت قيمت داخلي و خارجي براي مصرفکننده 20 تا 50 درصد است، اما محصولات ترکيهاي در تأمين رضايت مشتري  و ارائه گارانتي موفقتر عمل ميکنند.البته غير از ترکيه، کشور چين هم محصولات خوبي در اين زمينه ارائه ميکند. اگر توليدکننده ايراني هم تخفيف خوبي دهد ما هم بهعنوان عرضهکننده و واسطه فروش استقبال ميکنيم.  بهطورکلي غير از محصولات داخلي واردات ما در حال حاضر به همين دو کشور محدود ميشود و به دليل وجود تحريمها تقريباً هيچ وارداتي از اروپا نداريم.

وي درباره هزينه تجهيز ساختمان به سونا، وان و جکوزي شخصي گفت: جکوزي تکنفره از 1 ميليون و 800 هزار تا 15 ميليون تومان، وان تکنفره 500 هزار تومان تا 3 ميليون تومان و سوناي شخصي از 3 ميليون تا 27 ميليون تومان برآورد قيمت ميشود. ازنظر نحوه ارائه محصول تکنفره هم بهصورت پيشساخته و هم سفارشي ميتوان کار کرد که البته مشتري عموماً  محصول آماده را ترجيح ميدهد.

محصولات ما تا 90 درصد ساخت داخل است

 نقيبزاده،کارشناس شرکت تهويه زيگورات آرتين و فعال درزمينه سونا، استخر و جکوزي صنعتي و ساختماني به خبرنگار ما گفت: در حوزه کاري ما  بيشتر محصولات تا 90 درصد ساخت داخل است و کيفيت موردنظر را تأمين ميکند، اما در صورت تمايل مشتري و قبول تفاوت قيمت ، با محصولات خارجي هم کار ميکنيم. البته محصولات خارجي در زمينه صرفهجويي در مصرف آب کارآمدتر هستند، چون با رعايت کردن استانداردها آب استخر به قدري خوب تصفيه ميشود که گاهي تا دو ماه هم نياز به تعويض آب استخر نيست.

وي افزود: براي صرفهجويي در مصرف گاز هم در ايران ميتوان از انرژي خورشيدي بهره گرفت. بهعنوانمثال شرکت ما تابهحال چند دستگاه استخر با گرمايش خورشيدي در محلات، لواسان و لرستان نصبکرده است.

از نمايندگان رسمي خريد کنيد

محمد گودرزي، مديرعامل شرکت برند  با تأکيد بر اينکه مصرفکنندگان در خريد تجهيزات حتماً به نمايندگان رسمي مراجعه کنند، به خبرنگار ما گفت: اگر به خيابان شيراز شمالي و جنوبي تهران سري بزنيد تعداد زيادي از فروشندگان تجهيزات استخر، سونا و جکوزي را ميبينيد و توصيه من ،خريد اين تجهيزات از نمايندگان رسمي با دريافت گارانتي است. به اين دليل که نمايندگي رسمي اولاً نميتواند جنس بدون کيفيت به شما بفروشد، چون جنس به همراه گارانتي به شما داده ميشود و ثانياً چون جنس را از واسطه نميخرد قيمت آن مقرونبهصرفه تر است.  وي خاطرنشان کرد: وقتي فروشندهاي خود از واسطه خريد کرده، جنس را دو يا حتي چند برابر قيمت ميفروشد. 

خدمات پس از فروش

آرش جويا، مدير خدمات پس از فروش شرکت زرينآب، توليدکننده وان جکوزي، سونا و کابين دوش در ايران  در مورد شرايط ضمانت و خدمات پس از فروش اين محصولات به پيام ساختمان گفت: ضمانتنامه فقط شامل خرابيهاي ناشي از کارکرد عادي و تعويض قطعات اصلي دستگاهها ميشود و اشکالات فني ناشي از حوادثي نظير نوسانات برق، عدم دقت کافي در استفاده صحيح و نگهداري دستگاه و ضربه از شمول ضمانتنامه خارج است.

وي افزود: نصب دستگاه و هرگونه اشکالات فني بعدي دستگاه بايد توسط کارشناس تحت پوشش شرکت انجام گيرد و دخالت افراد غيرمسئول در نصب يا تعمير دستگاه ضمانتنامه را باطل ميکند. البته ضمانتنامههايي که شماره سريال آنها با شماره سريال دستگاه مطابقت نداشته و يا مطالب مندرج در آن مخدوش باشد از درجه اعتبار ساقط است. ضمانتنامه شامل قطعات و لوازمي است که در دستگاه اصلي بهکاررفته بنابراين لوازم جانبي مانند سيمکشي اضافي و غيره مشمول ضمانتنامه نيست.