هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابزاری جـدید برای برش راحت‌تر لوله‌ها

اگر با صنعت لوله و لوله کشي در ارتباط هستيد، ميدانيد بريدن لولهها کاري طاقت فرسا و زمان بر است و عموما براي فردي که اين کار را انجام ميدهد هرچند با رعايت مسائل ايمني ميتواند خطرناک باشد.

کمپاني EXACT محصولي جديد را معرفي نموده که با استفاده از آن ميتوانيد لولهها را بهنگام کار سريعتر و آسانتر برش دهيد.

اين محصول Exact pipe cutter يا لوله بُر اِگزَکت نام گرفته و ميتواند انواع لولهها را فارغ از نوع جنس و ضخامت داخلي و خارجي ببرد.

اين محصول به همراه چهار عدد پايه براي استفاده هنگام برش زير لولهها و يک کيف در اختيارتان قرار ميگيرد و ميتواند به يک جاروي مکشي نيز متصل شود.