دومین آسمان‌خراش بلند دنیا سبز است

شمار نشریه : 207

برج شانگهاي دومين آسمان خراش بلند دنياست. اين بنا در سال 2014 بالا رفت و با به کارگيري تکنولوژيهاي روز دستاوردهاي زير را به دست آورد:

- معماري بينظير آن باعث شده تا سازه در برابر باد مقاومت بالايي داشته باشد و نياز به انرژي گرمايي و سرمايي هم با همين طراحي کاهش يابد

- با کنترل هوشمند ساختمان هدر رفت الکتريسيته به حداقل کاهش پيداکردهاست

- پروسه پيشرفت تصفيه داخلي آب مصرفي باعث کاهش مصرف تا 40درصد شدهاست

- با استفاده از LED‌ هاي پيشرفته و حسگرهاي حرکتي در مصرف انرژي صرفه جويي ميشود

- با محيطسازي مناسب از تشکيل پديده جزيره گرمايي و استفاده بيش ازحد آب جلوگيري به عمل آمدهاست.

همه اينها اين آسمان خراش را سبز کردهاست. ساختمانهاي سبز از سازههاي معمولي پايدارترند، زيرا از مواد کمتري استفاده ميکنند. ضمن اينکه انرژي کمتري مصرف و زباله کمتري هم توليد ميکنند.