هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجهیزات کاهنده مصرف آب در اختیار مردم قرار می‌گیرد

وزير نيرو گفت: تجهيزات کاهنده مصرف آب در اختيار مردم قرار ميگيرد و هزينه آن بهصورت اقساط دوساله از مشترکان دريافت ميشود.

مهندس "حميد چيتچيان" در حاشيه نخستين همايش سالانه مديريت بحران و پدافند غيرعامل در صنعت آب و برق، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تجهيزات کاهنده مصرف ميتواند تا 25 درصد در مصرف آب صرفهجويي ايجاد کند. وي با بيان اينکه موضوع پيشگيري از بحران و پدافند غيرعامل از اهميت زيادي برخوردار بوده و تدابير لازم دراينباره انديشيده شده است، اظهار داشت: خدمات آب و برق بايستي بهصورت مستمر و با کيفيت در هر شرايطي براي مردم تأمين شود.

وزير نيرو با اشاره به نشست شوراي عالي آب، گفت: در هفت سال گذشته ميزان بارشها در کشور 203 ميليمتر بوده درحاليکه ميانگين بلندمدت بارشها 250 ميليمتر است. وي با بيان اينکه در نشست شوراي عالي آب تصميمهايي اتخاذ شد تا بر اساس آن تدابير لازم جهت عبور از مشکلات کمآبي تابستان سال آينده انديشيده شود، گفت: براي شهرهايي که با تنش آبي مواجه هستند، منابع جديد سطحي و زيرزميني فراهم خواهيم کرد.

چيت چيان همچنين با تأکيد بر لزوم تفکيک آب شرب و غيرشرب براي مناطقي که دچار مشکل هستند، افزود: با در اختيار گذاشتن تجهيزات کاهنده مصرف بهصورت اقساط دوساله به مشترکان، ميتوان تا 25 درصد در مصرف آب صرفهجويي کرد.

وزير نيرو با بيان اينکه در برخي شهرها، شهرداريها از آب شرب براي آبياري فضاي سبز استفاده ميکنند، تصريح کرد: بر اساس تصميمهاي شوراي عالي آب، انشعاب شهرداريهايي که تا پايان سال 94 به جايگزيني انشعاب آب شرب با منابع غيرشرب اقدام نکنند، برچيده خواهد شد.

وي اضافه کرد: تدابير ويژه ديگري نيز انديشيده شده تا با وجود کاهش بارندگيها، با مديريت در مصرف بتوانيم کشور را از بحران کمآبي بهسلامت عبور دهيم.

چيت چيان با بيان اينکه ميزان بارشهاي کشور از ابتداي سال آبي جاري تا هفته گذشته 29 درصد کاهش داشته اما با بارشهاي اخير اين رقم به 17 درصد رسيده است، يادآور شد: ميزان بارشها همچنان از متوسط بارندگي سالهاي اخير کمتر است. وي با بيان اينکه اصولاً خشکساليها يا هيدرولوژيکي است يا  هواشناسي، اظهار داشت: اگر ميزان بارندگي در سال آينده به حد نرمال هم برسد، باز هم دچار خشکسالي هيدرولوژيکي هستيم که بايد با کمک و مساعدت مردم آن را مديريت کنيم تا بتوانيم از اين چالش بهسلامت عبور کنيم.