نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازگشت خانه های حیاط دار!

 

خانه های حیاط دار در گذشته حیات و سرزندگی را نیز به صاحبان خود هدیه می دادند اما متاسفانه سبک زندگی امروزی و افزایش جمعیت باعث رشد و توسعه آپارتمان نشینی و گرفتن حیات و سرزندگی از انسان های امروزی شده است.بسیاری از کارشناسان بر این باورند که زندگی در آپارتمان با وجود کمبود زمین و رشد جمعیت ضرورتی گریزناپذیر است.ضرورتی که مشکلات و چالش های خود را دارد و باید با قوانین وقواعد آن کنار آمد.اما برخی معماران و صاحب نظران نیز عقیده دارند راه حل رسیدن به معماری خوب و حل مشکل آپارتمان نشینی اجتناب از مرتفع سازی است.در کشور ما زمین های زیادی وجود دارند که بدون استفاده مانده اند و می توان آنها را آباد کرد تا از آنها برای ساخت خانه های حیاط دار ودوبلکس که آزادی و راحتی بیشتری دارند ،استفاده کرد. یکی از دلایل وجود آرامش در روح و روان انسان هایی که در گذشته زندگی می کردند نسبت به افراد حال حاضر که دچار تشویش و عدم آرامش هستند همین امر است که در گذشته دچار از خود بیگانگی و بی‌هویتی نبودیم.در حال حاضر مسئولان و دست اندرکاران حوزه معماری باید به این امر مهم توجه داشته باشند و در صدد رفع مشکلات آن باشند.