هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسط شرکت آرتانمانگر اردبيل انجام مي‌شود برگزاري نـمايشگـاه‌هاي تخصصي صنعت سـاختمان در پـنج استـــان کشـــور

نمايشگاههاي تخصصي صنعت ساختمان در استانهاي گيلان، اردبيل، کرمانشاه، زنجان و قزوين در سال 1394 توسط شرکت نمايشگاهي آرتانمانگر اردبيل برگزار خواهد شد.

مديرعامل شرکت آرتانمانگر اردبيل در گفتگو با پيام ساختمان گفت: نهمين نمايشگاه صنعت ساختمان رشت از تاريخ 8 تا 11 ارديبهشت ماه، دوازدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان اردبيل از تاريخ 6 تا 9 خرداد، چهاردهمين نمايشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه از تاريخ 31 تير تا 3 مرداد، نهمين نمايشگاه صنعت ساختمان زنجان از تاريخ 7 تا 10 مردادماه، چهارمين نمايشگاه تأسيسات ساختمان و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي قزوين از تاريخ 3 تا 6 شهريورماه و نهمين نمايشگاه صنعت ساختمان قزوين از تاريخ 6 تا 9 بهمن ماه 1394 توسط شرکت آرتانمانگر اردبيل برگزار خواهد شد.

مسلم نوروزي در مورد اهداف برگزاري اين نمايشگاهها افزود: صنعت ساختمان به عنوان يکي از مهمترين پايههاي اقتصادي کشور هر روز شاهد پيشرفتهاي اساسي در نوآوري، توليدات، تکنولوژي و خدمات فني مهندسي است. در اين مسير برپايي نمايشگاههاي تخصصي توانستهاست زمينه مناسب و ايدهآل براي آشنايي و تبادل اطلاعات و تجربيات بين مصرف کنندگان، توليدکنندگان و دست اندرکاران اين صنعت فراهم نمايد. لذا اين نمايشگاهها در همين راستا و به منظور ارائه آخرين فناوريها و تکنولوژيهاي نوين صنعت ساختمان با هدف تبادل دانش و اطلاعات و تعاملات اثربخش تکنولوژي و فني و ارتقاي روابط صنعتي، آگاهسازي بيشتر سرمايهگذاران، کارآفرينان و مصرف کنندگان برگزار ميگردد.

به گفته نوروزي شرکت آرتانمانگر اردبيل تنها مجري نمايشگاهي در سطح کشور است که در سال جاري نمايشگاههاي صنعت ساختمان 5 استان را برگزار مينمايد و نشان از توانمندي بالاي اين شرکت در امر برگزاري نمايشگاهها دارد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرمهاي مشارکت در نمايشگاههاي فوق ميتوانند با شماره تــــــــلـــفــــــــنهـــــــاي

2-33248051 و 4-33248322- 045

               تماس حاصل نمايند.