خریداران مشکل پسند شده‌اند

شمار نشریه : 207

      بسياري از سازندگاني که امروز ساختمانهاي کلانشهري مانند تهران را ميسازند، تخصصشان را نه در دانشگاه بلکه در پروژههاي ساختماني آموختهاند و اتفاقا زير و بم کار را بيشتر از بعضي دانشگاهياني که صرفا کار تئوريک کردهاند، ميدانند و جمله «تجربه بر علم ميچربد» معرف وضعيت تخصص آنهاست. اين افراد که اصطلاحا بساز بفروش ناميده ميشوند کارشان را از پايينترين مرتبه ساخت وساز يعني کارگري ساختمان آغاز کردهاند و پله به پله خودشان را به مقام يک مجري رساندهاند بنابراين به خوبي نسبت به وضعيت سود و زيان ساختمان، خلأهاي قانوني و فرصتهاي بازار آگاه هستند. پيام ساختمان در اين شماره سراغ يکي از اين سازندگان رفته و گفتگوي کوتاهي با او ترتيب داده است:

پيام ساختمان: نحوه ورود شما به کار و نحوه آن را توضيح دهيد:؟

حدود 40سال از 60 سالي که از عمرم ميگذرد را به کار ساخت وساز مشغول هستم. در اوايل به همراه استادکار خود به کارهاي تأسيساتي ساختمان اعم از لوله کشي شوفاژ و برق کشي پرداختم و بعد از 2 سال به صورت مستقل شروع به کار کردم. بعد از پنج سال با آشنايي که با عوامل سازنده اعم از معمار و بنا پيدا کردم براي يکي از اقوام ساختماني را به صورت کنترات اجرا کردم و ميتوان گفت اين اولين تجربه ورود من به حرفه ساخت وساز بود و پس ازآن با پس انداز و سرمايهاي که اندوختم با يکي از دوستانم به صورت شراکتي يک ملک قديمي را خريديم و ساخت وساز را شروع کرديم.

پيام ساختمان: در حال حاضر به چه کاري مشغول هستيد؟

فعلا در يک پروژه ساختماني 12 واحدي به صورت مشارکت در ساخت مشغول هستم که حدود 50 تا 60درصد کار انجام شدهاست. به طورکلي از 5/4 واحدي که اينجا به من تعلق ميگيرد، نيم واحد را به مالک فروختم و 2 واحد ديگر را به صورت پيش فروش واگذار کردهام و 2 واحد ديگر را نگه داشتهام.

پيام ساختمان: قيمت بناي مفيد ساخت در شرايط معمول (بدون احتساب مشاعات و غيره) چقدر تمام ميشود؟

حدود يک 5/1 سال است که 2 واحد خوش نقشه و شيک از 8 واحد ساخته شده روي دستم باقي ماندهاست و علي رغم اينکه قيمت فروش را از متري 5/8 ميليون به 5/6 ميليون تومان رساندهام اما باز هم خريدار ندارد و مشتريان فقط نگاه ميکنند و ميروند. بخشي از سرمايهام را در اين کار درگير کردهام و براي ادامه کار به آن احتياج دارم. سه سال پيش در زمان رونق بازار، واحدهاي نه چندان باکيفيت را به قيمت خوبي ميخريدند ولي در زمان رکود خريداران هم مشکل پسند شدهاند.

پيام ساختمان: وضعيت املاک کلنگي چگونهاست؟

فعلا که قصد خريد املاک کلنگي براي ساخت ندارم و فقط مشارکت در ساخت انجام ميدهم و تا زماني که کار تمام نشود، سراغ کار ديگري نمي روم.