هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سفته 200 ميليوني براي مسکن ويژه

گروه ساخت وساز: در اوايل سال 90 طرح احداث مسکن ويژه تهرانسر با هدف خانه دار کردن مردمي که مايل نبودند از تهران خارج شوند، استارت خورد. در ابتدا شرايط و ميزان آوردهاي که براي متقاضي اعلام شد، «بسيار آسان مينمود ولي در ادامه افتاد مشکل ها». بنابراين به دلايل مختلف مانند افزايش قيمت مصالح شاهد افزايش چندين باره قيمت پروژهها بوديم و قيمتها آن قدر افزايش پيدا کرد که با متوسط قيمت آپارتمانهاي نوساز منطقه برابري ميکرد. بنابراين صداي متقاضياني که حتي قرارداد نداشتند درآمد که چرا دولت به وعدههاي خودش پايبند نيست اما زورشان نه به پيمانکاران رسيد نه به وزارت راه و شهرسازي. پيام ساختمان گفتگويي کوتاه با يکي از متقاضياني که نخواست نامش فاش شود، ترتيب داده که سرانجام با پرداخت قسط آخر، آورده خود را تکميل کرده و واحدش را تحويل گرفتهاست.

پيام ساختمان: مسکن ويژهاي که تحويل گرفتيد چقدر برايتان هزينه برداشتهاست؟

ما حدود 125 ميليون تومان واريز کردهايم و 170 ميليون تومان ديگر را بايد در طول 10 سال و با کارمزد چهاردرصد پرداخت کنيم. فرمول بانکها با فرمولهاي ما فرق ميکند (ميخندد) قيمتها به شدت نزديک به بازار است اما بايد بپذيريم که اقساط ما 10 سالهاست. ماهانه بايد حدود يک ميليون و 400 هزار تومان پرداخت کنيم. البته پروژهها با هم تفاوت دارند. مثلا ساختمانهاي اسکلت فلزي گرانتر از بقيه هستند و قيمت نهايي آنها تا 320 ميليون تومان در نظر گرفته شدهاست. همچنين طبقات بالايي متفاوت از طبقات پايينتر است. واقعا نميدانم بر چه اساسي اين تفاوت را ايجاد کردهاند. قيمت مسکن نوساز در تهرانسر حدود سه ميليون و 200 هزار تومان است و هر مترمربع براي ما حدود 3 ميليون تومان تمام ميشود. ضمن اينکه سود سرمايه ما در طول مدت اين دو، سه سال هم بايد محاسبه شود.

پيام ساختمان: چرا تا اين اندازه پروژهها گران تمام شد؟

زماني که ما ثبت نام کرديم دولت اعلام کرد که بايد پروژهها 30درصد نسبت به قيمت منطقه ارزانتر تمام شوند. درحالي که آقاي نيکزاد عنوان کرد تمام مصالح مسکن ويژه براي در امان ماندن از تورم و افزايش قيمت پروژهها خريداري شدهاست اما دولت بعد با اين استدلال که مصالح گران شدهاست، زير بار تعهد دولت قبل نرفت درحالي که دولت جايگاه حقوقي دارد و بايد دولت بعد به تمام تعهدات پايبند باشد. بنابراين در سه مرحله پروژهها را گران کردند.

پيام ساختمان: از کيفيت ساختمان راضي هستيد؟

کيفيت مسکن ويژه تهرانسر از مسکن مهر بهتر است اما به طورکلي نظارت چنداني صورت نگرفتهاست. تفاوت ديگري که با مسکن مهر دارد اين است که زيرساختها آمادهاست.

پيام ساختمان: فکر ميکنيد عمدهترين مشکل شما بعد از تحويل گرفتن خانه چيست؟

مشکل ما اين است که براي اينکه سند خانه را تحويل بگيريم حتما بايد يک نفر نزديک به 200 ميليون تومان سفته امضا کند و واقعيت اين است که در اين زمانه کسي جرئت چنين کاري ندارد. علاوه بر اين، قراردادها تا حدود زيادي از وزارت راه و شهرسازي پشتيباني ميکند و کمتر منافع مردم را موردتوجه قرار دادهاست. ضمن اينکه بيشتر مردم سواد حقوقي ندارند و با توجه به مشکلاتي که در دوران مستأجري کشيدهاند، ذوق زده قرارداد را امضا ميکنند و قطعا در آينده دچار مشکل ميشوند.

پيام ساختمان: صحبت ديگري داريد؟

با تمام کاستيها و مشکلاتي که اين پروژه داشت اما بازهم به دولت خسته نباشيد ميگويم. قطعا پروژههاي بزرگ در مقياس مسکن ويژه با اصلاح مشکلات براي خانه دار کردن مردم بايد در دستور کار قرار بگيرد.