هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخرین وضعیت پروژه پل

گروه گزارش: در سال 1351 دولت وقت تصميم گرفت با ايجاد يک پل سنگي، ارتباط زميني بين جزيره قشم و سواحل جنوبي ايران برقرار کرده و جزيره قشم را به مرکز توريستي و تجاري بزرگ در دهانه خليجفارس و تنگه هرمز مبدل کند، اما اين پل ساخته نشد و با وقوع انقلاب اسلامي و سپس جنگ تحميلي، اين پروژه به تأخير افتاد. در سال 1369 که جنگ بهتازگي تمامشده بود، قشم منطقه آزاد تجاري و صنعتي اعلام شد و آرامآرام رو به توسعه گذاشت و در همان اوايل کار، بار ديگر زمزمه طرح احداث پل مطرح شد اما در حد حرف باقي ماند. طرح ساخت پل خليجفارس در دولت سازندگي مجدداً مطرح گرديد و نهايتاً در سال 1388 طرحهاي مطالعاتي تکميل و در هيئت دولت مطرح شد اما پيشنهاد دولت وقت براي احداث تونل بهجاي پل، طرح را مجدداً به تعويق انداخت.

 در آن زمان کارشناسان دلايلي نظير مشکلات عبور تونل از گسلها و همچنين شکاف بزرگ بستر گذرگاه و سرعت جريان آب، نياز به تکنولوژي بالا جهت اجراي تونل در عمق حدود 65 متر از سطح دريا، نياز به نگهداري زياد در طول بهرهبرداري از تونل، امکان استفاده از توان اجرايي داخل کشور و نياز کمتر به فناوريهاي خاص و تجهيزات ويژه در اجراي پل در قياس با تونل، قابليت مديريت و کنترل خسارت موضعي در حوادث قهري در گزينه پل، امنيت رواني بيشتر در هنگام عبور از پل، امکان تخريب و بازسازي مجدد بهطور سهل در پدافند غيرعامل در گزينه پل به نسبت تونل، وجود جاذبه توريستي و گردشگري در گزينه پل، محدوديت فضاي تونل در عبور تأسيسات و اتصالات مخابراتي و خطوط انتقال آب، برق، فاضلاب، گاز و نفت را در مخالفت با احداث تونل بهجاي پل مطرح کردند.

برگزاري مناقصه و آغاز عمليات ساخت

سرانجام، در بهمن و اسفندماه سال 1389 سازمان منطقه آزاد قشم به استناد مصوبه 25 آذر 1388 هيئت دولت، تهيه و اجراي «شبکه جامع ارتباطي خليجفارس» را با اعتباري بالغ بر 650 ميليون يورو از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي (توأم با ارزيابي فني ـ بازرگاني) به پيمانکاران داخلي يا بينالمللي واجد شرايط که امکان تأمين منابع مالي را دارند، واگذار کرد. در نهايت دو شرکت داخلي بهعنوان برنده معرفى شدند و عمليات اجرايي اين پروژه با 650 ميليون يورو که 85 درصد آن فاينانس خارجى و 15 درصد جزو تعهدات دولت به شمار ميرفت، با زمان برگشت سرمايه طي هشت سال و نيم، در آخرين روزهاي سال 1389 آغاز شد.

يک سال و نيم بعد، پيشرفت 5 درصدي!

در شروع ساخت پل خليجفارس، زمان پايان پروژه سه سال بعد اعلام شد . ازاينرو، حداکثر در ابتداي سال 93 بايد اين پل افتتاح ميشد، اما وقتي شهريار مشيري در مهرماه سال 92 مديرعاملي سازمان منطقه آزاد قشم را در دولت يازدهم بر عهده گرفت، درباره پيشرفت اين پروژه گفت: تاکنون تنها پنج درصد از اين پل ساختهشده است! 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حالي پيشرفت پنجدرصدي ساخت پل خليجفارس را رسانهاي کرد که مديرعامل پيشين سازمان منطقه آزاد قشم در تيرماه همان سال، پيشرفت اين پروژه را 32 درصد اعلام کرده بود.

به گفته دکتر مشيري، ساخت پل خليجفارس در آن زمان در حد مقدماتي بود و هنوز فاز يک اين پروژه نيز شروع نشده بود. تنها مقداري خاکبرداري انجامشده و چندپايه پل آن هم در خشکي شمع کوبي شده بود اما اصل کار که در درياست هنوز آغاز نشده بود.

آخرين وضعيت پروژه پل خليجفارس 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پروژه پل قوسي شکل خليجفارس تا پايان سال 95 به بهرهبرداري ميرسد.

علياکبر شعبانيفر در خصوص آخرين وضعيت پل خليجفارس گفت: اين پروژه توسط قرارگاه خاتمالانبيا رو به پيشرفت است و پيشرفت فيزيکي آن حدود 15 درصد است. در دولت قبل نزديک به 150 ميليارد تومان و در دولت يازدهم هم نزديک به اين رقم طي يک سال گذشته اختصاصيافته و تاکنون 490 ستون ساختهشده و عمليات اجرايي آن با مشارکت شرکتهاي خارجي ظرف 3 سال آينده مشروط به اينکه فاينانس آن نهايي شود، به پايان خواهد رسيد.وي در مورد مشخصات اين پل گفت: اين پل به عرض 32 متر شامل يک باند رفت، يک باند برگشت، دو پناه و يک خط ريل است که اميدواريم هر چه زودتر به بهرهبرداري برسد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پروژه پل قوسي شکل خليجفارس در دو لاين رفت و دو لاين برگشت و نيز يک خط راهآهن تا پايان سال 95 به بهرهبرداري ميرسد.

شعبانيفرد به ساخت 460 پايه پل مربوط به خشکي اين پروژه اشاره کرد و گفت: کيسونهاي مربوط به بخش دريايي اين پروژه نيز با حضور مهندسان و کارشناسان توانمند ايراني در حال ساخت است.

وي همچنين در مورد پروژه طرح شبکه جامع ارتباطي قشم نيز گفت: نزديک به 92 کيلومتر از بندرعباس به پل و 35 کيلومتر از پل تا اسکله کاوه فاصله است که اميدواريم بودجه آن در دولت و وزارت راه و شهرسازي مورد توجه قرار گيرد. البته با درآمدي که در منطقه وجود دارد 8 کيلومتر از بخش پل به اسکله به مناقصه گذاشته خواهد شد.

مديرعامل منطقه آزاد قشم به ديگر طرحهاي توسعهاي در اين منطقه اشاره کرد و گفت: پروژه اسکله کاوه با اعتباري بالغبر 132 ميليون يورو برآورد شد که با توجه به زمانبندي 24 ماهه اميدواريم دو اسکله با عمق 19 متر ظرف 4 ماه آينده به بهرهبرداري برسد. پروژه سوم اسکله بهمن است که اکنون 162 متر طول دارد ولي طرح توسعه آن 570 متر خواهد بود و قرار است ظرف 15 روز آينده کار توسعه آن آغاز شود.

وي همچنين از افتتاح بيمارستان 143 تختخوابي قشم ظرف يک ماه آينده خبر داد و گفت: اين بيمارستان ضمن اينکه خدمات خوبي به مردم منطقه خواهد داد ، ظرفيت مناسبي براي گردشگري سلامت ايجاد خواهد کرد چراکه نياز به تهيه ويزا در منطقه آزاد نيست.

مديرعامل منطقه آزاد قشم گفت: يکي از راههاي مهم تبديلشدن قشم به فرصتي براي توليد ثروت در کشور، بهرهبرداري از پروژه ارتباطي خليجفارس با محوريت پل و اتصال قشم به سرزمين اصلي است.

به گفته شعباني فرد؛ توسعه اسکلههاي کاوه، بهمن و فرودگاه بينالمللي قشم، پروژه سوخترساني به 20 هزار کشتي عبوري در خليجفارس، مزيت گازي جزيره، ايجاد شرايط بارانداز کالا در قشم، توسعه برق، راهاندازي واحدهاي پالايشگاهي، سواحل زيبا و سايتهاي مهم گردشگري اين جزيره ميتوانند به نقشآفريني هرچه بيشتر قشم در سند چشمانداز توسعه کشور، کمک کند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه گفت: آرامش و امنيت در قشم موضوع بسيار مهمي است که در کنار مبارزه با مفاسد بهعنوان استراتژي دولت تدبير و اميد با جديت دنبال ميشود و طي يک سال و نيم گذشته موفقيتهاي مهمي در اين حوزه کسبشده است. وي ادامه داد: قشم در حوزههاي نفت، گاز، پتروشيمي، بارانداز کالا، سوخترساني، ساخت 20 هتل پنج ستاره، توسعه بخش گردشگري و موارد ديگر با سرمايه بخش خصوصي به قطب مهم اقتصادي کشور تبديل خواهد شد.