هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشکلات پیاده روها در فصل بهار

با گذشت يک ماه از آغاز سال نو، شهر تهران چندين بار ريزش باران بهاري را تجربه کرده است و برخلاف بارندگي در برخي از شهرهاي کشور که با آبگرفتگي شديد معابر همراه بود و مشکلاتي را براي مردم به وجود آورد، هواي باراني و فرحبخش تهران شهروندان را به پيادهروي در پياده رو هاي اين شهر فر ا خواند.

پيادهرو ديگر تنها يک محل عبور نيست گذرگاهي ميشود که تکتک المانهاي آن از سنگفرش و چراغبرق و آبنما گرفته تا درختان همگي بر عابر پياده تأثير ميگذارد و مي تواند آرامش رواني رهگذران را به دنبال دارد؛ مثلا قدم زدن در  پياده رو خاطرهاي ميشود براي پيرمردي که با گامهاي لرزان  از روي آن عبور ميکند و با يادآوري خاطرات جواني گل لبخند بر لبانش ميشکفد.

باران در حال باريدن است، خبرنگار پيام ساختمان در يک روز باراني به سطح شهر تهران رفته و با تعدادي از شهرونداني صحبت کرده است که براي خريد و يا قدم زدن در هواي پاک اين روزهاي تهران بيرون آمدهاند.

دختر جواني که زير بالکن ساختماني منتظر بند آمدن باران ايستاده است، به پيام ساختمان مي گويد: بهترين تفريح در بهار، پيادهروي براي فکر کردن و جذب انرژي مثبت از طبيعت   است. وي در ادامه صحبت هاي خود مشکلات پيادهروهاي تهران را به دودسته تقسيم مي کند و مي افزايد: بخش اول مشکلاتي است که در تمام فصول جريان دارد مانند عبور موتورسوارها، متکديان، سد معبردستفروشان و بخش دوم مشکلاتي که مختص فصل بهار و افزايش حجم عبور و مرور در پيادهروهاست.

اين شهروند با اشاره به شکستگي کفپوشها به لزوم تعبيه ناودان براي ساختمانهاي نزديک پيادهروها اشاره مي کند و اظهار مي دارد: اغلب ساختمانها ناودان ندارند و اين امر باعث شده که هنگام عبور از پيادهرو يک خط مستقيم  آب باران با حجم زياد روي سر عابران ريخته شود.

خانم بازنشستهاي نيز با اشاره به نو شدن درختان و افزايش اکسيژن هوا در محيط، يکي از مزيتهاي پيادهروي را حفظ سلامتي عنوان کرده و مي گويد: شهرسازي در سالهاي اخير پيشرفت بسياري کرده است . وي با اشاره به گلکاريهايي که در فصل بهار صورت ميگيرد، ادامه مي دهد: ما قدردان تمام زحمات مسئولان هستيم اما درخواست داريم در واگذاري پروژههاي شهرسازي مثل تجهيز پيادهروها و نصب علائم و سنگفرش خيابانها به پيمانکاران دقت بيشتري شود.

اين شهروند يادآور مي شود: بهعنوانمثال مدت زيادي از نصب سنگفرشهاي پيادهروها نميگذرد اما بسياري از سنگها شکسته شده و زيرسازيها هم به دليل کيفيت پايين از بين رفته است. وي مي افزايد: آسفالت محل عبور عابرين پياده در خيابانها نيز نامسطح  است و در روزهاي باراني آب در چالههاي آن باقي ميماند و با عبور ماشينها ، آب جمع شده به سر و روي عابران ميپاشد.

سه جوان ساکن خرمشهر که براي مسابقات ورزشي به تهران آمده بودند با بيان محروميتهاي شهرها و روستاهاي جنوبي در مورد تجهيزات پيادهروها همچون آبخوري و کفپوشها گفتند: در فصل بهار بهخصوص فروردين در معابر خرمشهر شاهد آبگرفتگي شديد هستيم بهگونهاي که ايام نوروز امسال به دليل بارندگي شديد، عبور و مرور در خيابانها و پيادهروها مختل شد .

جوان روشندلي که هنگام عبور از خط عابر پياده و ورود به پيادهرو به مشکل برخورده بود به خبرنگار پيام ساختمان مي گويد: معمولاً زانوي من به دليل برخورد با موانع استوانهاي که براي جلوگيري از حضور موتورسواران در تقاطع پيادهروها و خطکشيهاي عابر پياده قرار دادهشده است، آسيب ميبيند.

آقاي مصلح،شهروند بازنشسته ديگري است که به پيام ساختمان مي گويد: بهترين زمان براي پيادهروي سالمندان و بچهها فروردينماه است چراکه هوا نه سرد  است و نه گرم. وي ادامه مي دهد: ازآنجاکه نميتوانم  ورزشهاي سخت انجام دهم به توصيه پزشک پيادهروي را انتخاب کرده ام و تأثير مثبت آن را در سلامتي و بالا رفتن روحيهام کاملاً حس ميکنم. وي با اشاره به مشکلات بعد از بارندگي در پيادهروها خاطرنشان مي کند: عدم وجود زيرسازي براي سنگفرش پيادهروها  باعث شده که اين سنگها زود تر از زمان استاندارد از بين بروند و هنگام بارندگي به دليل لق شدن ، علاوه بر خيس نمودن عابران موجب عدم تعادل افراد نيز ميشوند.

 اين شهروند با اشاره به شلوغي پياده روها در اين وقت سال ادامه مي دهد: توانايي من براي راه رفتن بهاندازه 50 درصد يک آدم معمولي است و تنها با کمک عصا ميتوانم حرکت کنم، بنابراين جوانها هنگام عبور کردن از کنار امثال من بايد مواظب باشند زيرا افراد مسن و کمتوان  با يک اشاره کوچک زمين ميخورند .

همچنين بسياري ديگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان علاوه بر مشکلاتي که مختص اين هنگام از فصل سال است مشکلات ديگري مانند: عدم کيفيت مصالح مبلمان شهري، عدم رعايت حقوق عابران پياده توسط سازندگان، عدم رعايت حريم پيادهروها توسط مغازهداران و دستفروش ها، حضور موتورسواران و دوچرخهسواران در پيادهروها را از دغدغههاي خود دانسته و خواهان رفع آن ها توسط مديران شهري شدند.