هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه موزه معلم شهید

معلم شهيد استاد مطهري  در سال 1298 در شهرستان فريمان  به دنيا آمد و در 12 ارديبهشتماه 1358  به دست گروهک تروريستي فرقان به شهادت رسيد .ارديبهشتماه هرسال به مناسبت شهادت وي روز معلم نامگرفته است.به  همين مناسبت به معرفي  خانه  موزه  وي در تهران و فريمان ميپردازيم.

منزل و موزه استاد  مطهري در فريمان

در ميان بناهاي تاريخي - فرهنگي شهرستان فريمان، مکان زندگي پربار استاد مطهري و محل نشو و نماي ايشان از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار است .درگذشته اين خانه ،باغي با وسعت حدود 3700 مترمربع را به خود اختصاص ميداد که از مجموع زيربناي قديمي آن تنها حدود 120 متر شامل دو اتاق ،هال و پذيرايي و فضاي بهارخواب(تراس) برجايمانده است. موزه شهيد مطهري پس از تکميل کارهاي مرمتي به مناسبت بزرگداشت هفته ميراث فرهنگي و روز جهاني موزه در 28 ارديبهشتماه 1382 با همکاري ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي و بنياد شهيد مشتمل بر آثار متعدد و يادگاريهاي بهجاي مانده از آن شهيد افتتاح شد. هماکنون در اين موزه بيش از يکصد جلد از آثار استاد در معرض ديد عموم قرارگرفته که ميتوان به مجموعه کامل آثار،لوازم شخصي و يادداشتهاي استاد،تصاوير استاد در سنين مختلف به همراه والدين دوستانشان اشاره نمود. بازديدکنندگان جهت  بازديد از اين موزه ميتوانند  به آدرس فريمان، خيابان امام خميني - خيابان مطهري شرقي  مراجعه کنند.

خانه  موزه استاد مطهري در تهران

خانه موزه استاد مطهري، در تهران  با مساحت 455 مترمربع و 300  متر زيربنا در دوطبقه، از سال 1345 تا سال 1355 ميزبان بسياري از جلسات فكري و فعاليتهاي انقلابي استاد مطهري بوده و بسياري از شخصيتهاي مبارز انقلاب اسلامي در آن رفتوآمد داشتهاند. به گفته خانواده استاد، سکونت ايشان در اين منزل به سبب نزديك بودن محل سکونت با حسينيه ارشاد بوده که استاد نقش بهسزايي در تأسيس و هدايت محافل آن داشته است . اين منزل به همت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران پس از آمادهسازي و تجهيز بهعنوان« خانه موزه استاد مطهري» در ارديبهشت سال 1386 همزمان با بيست و هشتمين سالروز شهادت استاد گشايش يافت. اين خانه موزه  در خيابان دولت، نبش كوچه صدرا  قرار دارد.