هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همدلی مشاوران املاک با مردم

مشاوران املاک ، اصنافي هستند که در بطن جامعه حضور داشته و بهطور مستقيم با مردم در  ارتباط هستند. بهعنوانمثال زماني که مشاوران خبر از افزايش قيمت مسکن ميدهند مردم به تکاپو ميافتند و زماني که از آينده آرام خبر ميدهند مردم با آرامش خيال بيشتري به دنبال مسکنهاي مصرفي خود هستند. به بهانه نامگذاري سال 1394 به نام "دولت  ملت،همدلي و همزباني"براي بررسي اين موضوع که همدلي و همزباني مشاوران املاک با مردم  چگونه ايجاد ميشود، با تني چند از مشاوران املاک گفتگو کردهايم که در پي ميآيد:

مردم را نگران نکنند

کمال ورزنده، مشاور املاک در شمال تهران با بيان اين مطلب که مشاوران املاک جزئي از مردم هستند و بايد براي آسودگي مردم تلاش کنند به پيام ساختمان گفت: البته ممکن است برخي از مشاوران بيشتر به فکر منافع شخصي خود باشند و اعتماد مردمي را فداي اين منافع کنند اما در مجموع تامين آرامش و آسايش عمومي مد نظر اعضاي صنف مشاوران املاک است. وي افزود: ممکن است معدودي از مشاوران املاک بخواهند بعد از ارديبهشتماه با شايعهپراکني به منظور افزايش قيمت بازارگرمي کنند اما من به عنوان يک مشاور املاک از همه همصنفيهاي خودم ميخواهم مردم را نگران نکنند و بگذارند بازار خريدوفروش مسير حرکت خود را در آرامش طي کند .

نتيجه برد برد باشد

علياکبر رستگار، مشاور املاک در تهران با بيان اين مطلب که بايد مشاوران متخصص  اعتماد ازدسترفته را به اين صنف برگردانند، به پيام ساختمان گفت: براساس برخي از آمارهاي ارائهشده تعداد تخلفات انجامشده در سال 93 در صنف مشاوران املاک يک مقدار افزايش داشته که اين امر بههيچعنوان پسنديده نيست .

وي ادامه داد: بنده با سابقه بيش از 15 سال فعاليت بهعنوان مشاور املاک، ايمان دارم اين تخلفات از سوي کساني انجام ميشود که درک درستي از اين صنف ندارند . وظيفه اين صنف اين است که با کلام و رفتار و تخصص خود مردم را به آرامش و همدلي هدايت کنند و با يک مشاوره باتجربه مذاکرات را به سمت برد برد ببرند و هيچگاه به سنگيني کفه ترازو به نفع خودشان فکر نکنند.

رستگار تأکيد کرد: مشاوران املاک  حرفهاي کار سوداگرانه انجام نميدهند و افراد ديگري هستند که در حوزه مسکن کارهاي سوداگرانه انجام ميدهند که به نام مشاوران  املاک تمام ميشود.

تر و خشک با هم ميسوزد

يک مشاور املاک ديگر به پيام ساختمان گفت: صنف  مشاوران املاک از دو گروه تشکيلشده است: بخش اول کساني هستند که حرفهاي اين کار هستند و با علم و روانشناسي وارد بازار کار شدهاند و گروه دوم برخي افراد هستند که ابزار آنها فقط زبان شان است و اگر خلافي هم به وقوع بپيوندد توسط اين دسته انجام مي گيرد ولي ممکن است در برخي مواقع به پاي دسته اول نوشته شود و به اين ترتيب تر و خشک با هم ميسوزد .

احمد ميناوند ، در تشريح عملکرد گروه دوم گفت: اين افراد با استفاده از يک سري واژههاي مردمپسند و مشتري جذب کن همچون «ملک اکازيون است»، «اگر نخريد از دستتان رفته است»، «طرف پول لازم شده و ميتوانيد ملکش را زير قيمت بخريد»، «قيمتها شروع به بالا کشيدن کرده، بايد عجله کنيد» «بهترين آپارتمان محله را براي شما خريد کرديم» و عباراتي از اين دست خريداران مسکن را جذب ميکنند .وي ادامه داد: اما زماني که آنها بخواهندملکي را به کسي بفروشند گفتار و ادبيات شان براي جلب نظر فروشنده (مالک) 180 درجه با آنچه براي خريدار به کار مي برند، متفاوت مي شود.

ميناوند ادامه داد: دلالان ملک براي ترغيب فروشنده از عباراتي نظير «ملک ارزش آنچناني ندارد»، «اگر نفروشيد روي دستتان رسوب ميکند»، «طرف بدجوري طالب ملک شما شده»، «قيمتها سرپاييني شده» و در نهايت «موقعيت آپارتمان شما در محله مناسب نيست» استفاده ميکنند. بهاينترتيب اوج هنر اين عده از مشاوران املاک در همين چند جمله خلاصه ميشود که البته و با اظهار تاسف در اين صنف هرچقدر افراد بتوانند اين نوع ادبيات را بهتر به کار ببرند و نقش کسي را که همه دغدغهاش «يافتن يک واحد مسکوني مناسب براي متقاضي» يا «جستجو براي يک خريدار دستبهنقد براي مالک» است خوب بازي کنند، تا چند برابر بيشتر از مبتديهاي بازار دلالي، درآمد عايدشان ميشود.

ميناوند از مردم خواست از مشاوراني کمک بگيرند که در کارشان حرفهاي باشند و همدلي بيشتري با خريدار و فروشنده داشته باشند و حرفه مشاور املاکي که در رديف فعاليتهاي خدماتي است را بهصورت ارزنده و به نحو احسن انجام دهند.

يک ملک و چندين نرخ

فاطمه تاج گردون در مورد همدلي و همزباني مشاوران املاک با مردم در سال همدلي و همزباني به پيام ساختمان گفت: اگر فروشنده با خريدار احساس همدلي داشته باشد راضي نميشود که ملک خود را گرانتر و با سود بيشتري به فروش برساند.

اين مشاور املاک افزود: بيشتر مواقع ما با فروشندگان و خريداران يا مالکان و موجران ساعتهاي متوالي صحبت ميکنيم تا شايد در ارائه قيمت اوليه خود تجديدنظري داشته باشند.

تاج گردون ادامه داد : اگرچه نبايد تخلفات مشاوران املاک را ناديده  بگيريم اما اگر فروشنده بخواهد ملک خود را گران بفروشد هيچ مشاور املاکي نميتواند  او را متقاعد کند که قيمت را پايين بياورد. وي با بيان اين مطلب که بايد يک همدلي نيز بين مشاوران املاک ايجاد شود، گفت: متأسفانه گاهي شاهد هستيم که يک ملک در چندين دفتر املاک به قيمتهاي مختلف عرضه ميشود و فروشنده با بالاترين پيشنهاد ملکش را به فروش ميرساند.