هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌های بدون‌آسانسور ارزان‌تر است

اگر چه تعبيه آسانسور به عنوان يک وسيله رفاهي در آپارتمانهاي بيشتر از سه طبقه امروزه امري اجتناب ناپذير است، اما اگر بتوانيد از آسانسور صرف نظر کنيد حتما ميتوانيد 40 تا 60 ميليون تومان در خريد خانه صرفه جويي کنيد. مشاوران املاک توصيه ميکنند واحدهاي طبقه چهارم و بالاتر در آپارتمانهاي بدون آسانسور را بخريد که قيمتشان مناسبتر است.

تحقيقات ميداني ما نشان ميدهد اين روش خريد و اجاره در بازار به يک روال طبيعي تبديل شده و اختلاف قيمت در خريدوفروش واحدهاي طبقات چهارم و پنجم ساختمانهاي بدون آسانسور با طبقات اول و دوم در بعضي موارد به متري 500 هزار تومان هم ميرسد و شما در اينگونه موارد ميتوانيد در خريد يک آپارتمان 70 متري با اين شيوه 35 ميليون تومان صرفه جويي کنيد.

صادقي، مشاور املاک در منطقه تهرانپارس در مورد آپارتمانهاي بدون آسانسور به پيام ساختمان گفت: اگر به دنبال رهن کامل واحدي در طبقات همکف يا اول و دوم در ساختمانهاي بدون آسانسور در اين منطقه باشيد، براي رهن يک واحد 100 متري نوساز، بايد 100 ميليون تومان رهن داشته باشيد.

اين مشاور املاک از اختلاف قيمت فاحشي پرده برمي دارد که در اين منطقه ميان يک واحد در طبقه چهارم و واحدهاي طبقات پايينتر برقرار است و واحدي را به ما معرفي کرد که با متراژ و امکاناتي برابر با واحد طبقات همکف يا اول و دوم، به دليل نداشتن آسانسور، 70 ميليون تومان به رهن گذاشته شده و حتي مالک تخفيف بيشتري هم ميدهد.

محسن ترکاشوند، مشاور املاک در منطقه خوش و آذربايجان به خبرنگار ما گفت: صاحبخانهها به مستأجران رحم نميکنند و واحدهاي به قول معروف «پله خور» را با اختلاف قيمت چشمگيري به مشتري نميدهند. وي در مورد دليل اين مسئله اظهار داشت؛ صاحبخانهها که در اين واحدها زندگي نميکنند و ميگويند مستأجر مجبور است اين پلهها را بالا و پايين کند، پس چرا ما رهن ملک را پايين بياوريم.

جليل محمدي، مشاور املاک در منطقه جمالزاده که مرکز شهر به حساب ميآيد، به خبرنگار ما گفت: يک واحد 60 متري در طبقه چهارم که نوساز نيست و آسانسور هم ندارد، 45 ميليون تومان به رهن، گذاشته شده است؛ درحالي که اگر مستأجر بخواهد طبقات پايينتر را انتخاب کند، بايد 150 هزار تومان کرايه بيشتر بپردازد.

 قيمت فروش يک واحد واقع در طبقه دوم يک آپارتمان چهار طبقه230 ميليون تومان است اما چون اين ساختمان آسانسور ندارد، واحد طبقه چهارم آن را ميتوانيد با 20 ميليون تومان کمتر، بخريد.