نگاهی به آمار مسکن مهردرسال‌های 93 و 94

شمار نشریه : 206

قائم مقام وزير راه و شهرسازي از تحويل 435 هزار واحد مسکن مهر از ابتداي فعاليت دولت يازدهم خبر داد و گفت 64 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح داريم که قطعا تعداد زيادي نيز در سه ماه نخست سال 94 به اين رقم افزوده خواهد شد.

احمد اصغري مهرآبادي به جزئيات آماري پروژههاي مسکن مهر در دو بخش "از ابتدا تاکنون" و " دولت يازدهم اشاره کرد. گفتني است آمارهاي ارائه شده از مجموع دو ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر است که از آغاز شروع طرح مسکن مهر تاکنون در حال ساخت بوده يا به اتمام رسيدهاست. گزارش قائم مقام وزير راه و شهرسازي در بخش نخست به شرح ذيل است:

 

به گفته مهرآبادي، از 50 هزار ميليارد توماني که بانک مسکن به عنوان سقف تسهيلات بانکي براي پرداخت تقبل کرده تاکنون 43 هزار و 747 ميليارد تومان پرداخت شدهاست.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسکن مهر درباره ميزان واحدهايي که تحويل داده شده، اظهار کرد: تاکنون به جز 200 هزار واحد افتتاح شده در دهه فجر سال 93، يک ميليون و 250 هزار واحد افتتاح و به متقاضيان تحويل داده شدهاست.

مهرآبادي در قسمت دوم به آخرين وضعيت پيشرفت پروژههاي مسکن مهر در دولت يازدهم اشاره کرد که در جدول ذيل آمدهاست.

آمار قابل تأمل از «سند» مسکن مهر

اما آنچه در اين آمارها قابل تأمل به نظر ميرسد ميزان صدور سند اعياني واحدهاي مسکن مهر است.

در آمار منتشرشده بالا از صدور يک ميليون سند اعياني براي واحدهاي مسکن مهر تاکنون خبر داده شده که از اين تعداد 494 هزار سند در دولت يازدهم صادرشدهاست. اين در حالي است که برمبناي آمارهاي قبلي مسئولان مسکن مهر و همچنين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد سندهاي صادرشده براي کل واحدهاي مسکن مهر به مراتب رقمي کمتر از تعدادي است که هم اکنون اعلام شدهاست. در پايان دولت دهم اعلام شده بود از حدود يک ميليون واحد مسکوني مهر افتتاح شده، براي کمتر از 100 هزار واحد، سند اعياني صادرشدهاست. وضعيت پروژههاي مسکن مهر از سال 86 تاکنون نشان ميدهد که از مجموع 2 ميليون و 300هزار واحد مسکن مهر تاکنون يک ميليون و 414 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده که از اين مقدار 404 هزار واحد در دولت يازدهم بودهاست. لازم به ذکر است از ابتدا تاکنون براي ساخت مسکن مهر 43هزار ميليارد و 747 ميليون تومان تسهيلات از سوي بانک مسکن پرداخت شده است.