خریداران مسکن عجله نکنند

شمار نشریه : 206

شهلا روشني:

در حال حاضر دو موضوع؛ پيشنهاد خريد از زبان مسئولان و توافقات اوليه لوزان بر بازار مسکن سنگيني ميکند. از يک طرف در روزهاي اخير بيشتر کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن مردم را براي خريد هر چه زودتر تحريک ميکنند و از طرف ديگر بيشتر مشاوران املاک معتقدند اين همه عجله باعث افزايش قيمت مسکن ميشود و هجوم تقاضا باعث بر هم زدن بازار مسکن خواهد شد. اين عده که به طور مستقيم با بازار مسکن در ارتباط هستند، ميگويند اگر ما در سال 93 از بهترين زمان خريد صحبت ميکرديم به دليل رکود شديد و کاهش قيمتها بودهاست اما هم اکنون بازار مسکن تحرک لازم را دارد و نياز به ايجاد هيجان مضاعف نيست. در مورد توافقات اوليه لوزان برخي از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بعد از توافقات نهايي تغيير قيمت مسکن غيرقابل اجتناب است و با همين اظهار نظرها بازار مسکن را دچار تشويش ميکنند. براي بررسي اين موضوعات به سراغ مشاوران املاک و کارشناسان اين حوزه رفتيم. در گزارش زير ابتدا دلايل مشاوران املاک را براي عدم هجوم متقاضيان بررسي خواهيم کرد و در ادامه نگاهي بر تأثير توافق لوزان بر بازار مسکن خواهيم داشت.

قيمت مسکن تا اوايل تابستان تغييري نخواهد کرد

يک کارشناس و مشاور املاک در مرکز تهران با بيان اين مطلب که تأثير توافقات هنوز بر بازار مسکن مشخص نشدهاست با انتقاد شديد از صحبتهاي مسئولان مبني بر ترغيب متقاضيان به خريد مسکن به پيام ساختمان گفت: واقعا متعجم که چرا کارشناسان و مسئولان مردم را براي خريد تحريک ميکنند زيرا هجوم متقاضيان به بازار مسکن باعث افزايش قيمت و سوداگري ميشود. حائري نيا افزود: بدون ترديد قيمت مسکن تا اوايل تابستان تغييري نخواهد کرد و با همان قيمتهاي سال گذشته خريد وفروش انجام ميشود و اواخر تيرماه احتمال تغييرات وجود دارد، اما بدون ترديد با توجه به اندوختههاي مردم در چند سال اخير افزايش قيمت مسکن در کار نيست و از مسئولين ميخواهم با ايجاد تشنج بازار را بر هم نزنند زيرا بعد از گران شدن مسکن تنها مقصر اصلي مشاوران قلمداد ميشوند.

فعلا دست نگهداريد

يک مشاور املاک در شرق تهران، به خبرنگار ما گفت: اکنون زمان مناسب براي کساني است که ميخواهند ملک خود را به فروش برسانند و توصيه او براي کساني که قصد خريد ملک دارند اين است که فعلا دست نگهدارند. جباري افزود: کساني که قصد تعويض ملک خود را دارند، بايد هر چه سريعتر اقدام کنند و به گمانه زنيهايي که در مورد تغيير قيمت مسکن در ماههاي آينده دارند، توجه نکنند، چراکه حتي با ارزان شدن قيمت مسکن، آنها نيز بايد ملک خود را با قيمت پايين به فروش برسانند و با گران شدن قيمت مسکن نيز، قيمت ملکي که اکنون خريداري ميکنند، بالا ميرود.

يکي ديگر از مشاوران املاک در جنوب تهران با اطمينان کامل از کاهش قيمت مسکن صحبت کرد و اظهار داشت: مسکن دوباره ارزان ميشود. به نظر من کساني که قصد خريد مسکن دارند، کمي صبر کنند.

بازار مصرفي در انتظار مسکن

احمدرضا بنکدار، مشاور و کارشناس مسکن به پيام ساختمان گفت: به نظر بسياري از کارشناسان تحريمها رابطه مستقيمي با بازار مسکن ندارد اما به نظر ميرسد پس از لغو تحريمها به دليل آزاد شدن منابع ارزي و افزايش نقدينگي در بازارها بازار مسکن رونق بگيرد و ازآنجا که هدف دولت در بخش مسکن مصرف گرايي است نه سرمايهگذاري، انتظار رشد قيمت در اين بخش منطقي به نظر نميرسد. وي در پاسخ به اين سؤال که تأثير تحريمهاي چندساله بر بازار مسکن چه بودهاست، گفت: تحريمهاي اقتصادي عليه ايران شرايطي به وجود آورد که بخش مسکن بيشتر هدف سرمايهگذاري قرار گرفت. اما در صورت توافقات نهايي که همان برداشتن تحريمها است، بازار مسکن براي مدت نسبتا طولاني به بازاري مصرفي تبديل خواهد شد.

سهم مسئولين در آشفتگي بازار مسکن

احسن علوي، عضو کمسيون عمران و رئيس کميته مسکن و شهرسازي مجلس با بيان اين مطلب که افزايش قيمت مسکن بعد از توافقات اوليه و نهايي توهمي بيش نيست، به پيام ساختمان گفت: بدون ترديد بهبود شرايط اقتصادي فضاي خوبي جهت حضور پررنگ سازندگان و سرمايهگذاران مسکن و ايجاد رقابت بين آنها براي ساخت مسکن ارزان و باکيفيت ايجاد خواهد کرد.

وي در پاسخ به اين سؤال که اوضاع حاضر نوعي دوگانگي در مردم ايجاد کردهاست و مردم به نوعي سردرگم شدهاند، گفت: هيچ سردرگمي وجود ندارد اگر مردم مصرفکننده واقعي هستند بايد خانه بخرند. اما بدون ترديد مجلس تأکيد مسئولين را براي هيجاني کردن بازار قبول ندارد و از مسئولين ميخواهد. سهمي در آشفتگي بازار مسکن نداشته باشند.

مردم در برابر شايعه ايمن باشند

احمدعلي مقيمي، نماينده بهشهر با بيان اين مطلب که همه در مورد اين توافقات اوليه عجله کردند به پيام ساختمان گفت: جامعه بعد از توافقات نهايي نيازمند اصلاح زيرساختهاي اقتصادي است و اين زيرساختها پروسه زماني 6 ماه تا يک سال نياز دارد.

عضو کمسيون عمران با تأکيد بر اينکه مردم بايد سعه صدر داشته باشند، افزود: مردم انتظار نداشته باشند که بعد از تيرماه (زمان توافق نهايي) تمامي قيمتها تغيير پيدا کند. بنابراين مردم به شايعههاي افزايش يا کاهش قيمت توجه نکنند تا در اين آشفتگي بازار صدمه نبينند و بر اساس نياز مصرفي خود وارد بازار خريد شوند.

مسکن زودتر از بازه زماني به رونق ميرسد

عضو کابينه دولت هشتم با اشاره به تأثير به تفاهم رسيدن ايران و گروه 1+5 در بازار مسکن، گفت: بازار مسکن در سال جاري پس از دو الي سه سال رکود به سمت رونق پيش ميرود و تفاهماتي در لوزان بين ايران و گروه 1+5 انجام شد که به رونق دامن ميزند.

احمد خرم ادامه داد: تفاهمات و برداشته شدن مرحله به مرحله تحريمها باعث ميشود اين بازار سريعتر از بازه زماني تعريف شده و معمول به رونق برسد. وي افزود: اين انتظار وجود دارد که در سال جديد رونق اين بازار آغاز شود.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا احتمال کاهش قيمت در معاملات مسکن در 3 ماه آينده وجود دارد، تأکيد کرد: ممکن است و احتمال دارد کاهش قيمت در بازارهايي مانند ارز و طلا و مسکن وجود داشته باشد اما بدون ترديد اين رونق همراه با افزايش قيمت نيست.

شوک اقتصادي در راه نيست

بهلول حسيني نماينده ميانه و عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب که بدون ترديد بعد از توافقات نهايي شرکتهاي خارجي و بخصوص شرکتهاي اروپايي براي سرمايهگذاري در ايران مشتاقتر ميشوند به پيام ساختمان گفت: البته اگر اين کار بخواهد صورت گيرد نيازمند تمهيد مقدمات و مذاکرات و گفت وگوهايي است و تا بخواهد به نتيجه برسد ماهها طول ميکشد تا اينکه سرمايهگذاريها شروع شود و وقتي سرمايهگذاري آغاز شود ماهها و گاهي سالها طول ميکشد که به نتيجه برسيم. بنابراين توافق اگرچه ميتواند اثر مثبت بر روي اقتصاد داشته باشد اما به معناي ايجاد يک شوک در اقتصاد ما نخواهد بود.

وي افزود: بازار مسکن نيازمند برنامهريزي جامع براي افزايش توليد است و به زبان ساده بايد عرضه بر تقاضا بچربد. اين عضو کميسيون عمران تأکيد کرد: (دولت بايد در مورد توليد مسکن جدي باشد و با راهکارهايي که قابليت اجرا ندارند، مردم را از حق اوليه دور نکند.)

بازار مسکن همچنان در انتظار

يک کارشناس حوزه مسکن هم در مورد تأثير توافق سياسي اخير بر بازار مسکن به پيام ساختمان گفت: بازار مسکن مثل تمامي بازارها در حال انتظار باقي خواهد ماند، ضمن اينکه اين بازار به شدت وابسته به آينده اقتصاد ايران است. بيت الله ستاريان با بيان اينکه وضعيت بازار مسکن به رفتار دولت در مواجهه با اين توافق و رويکرد دولت در مديريت نقدينگي و مأموريت بانک مسکن در خروج از رکود نيز بستگي دارد، افزود: در مجموع باوجوداينکه توافق اخير هستهاي ميان ايران و کشورهاي 5+1 چشم انداز اقتصاد ايران را مثبت نشان ميدهد اما، به نظر نميرسد تا آخر سال تحرک خاصي در حوزه مسکن اتفاق بيفتد زيرا توليد مسکن در حال حاضر کاهش يافته و انتظار تغيير قيمت مسکن تا بهار سال آينده به تعويق خواهد افتاد.

افزايش قيمت محال است

دبير انجمن انبوهسازان استان تهران نيز با اشاره به اينکه به طور حتم اخبار مثبت ناشي از بيانيه لوزان ميتواند بازارهاي اقتصادي را با رونق مواجه کند، به خبرنگار ما گفت: در ابتدا تأثير اين توافقات بر بازارهاي بالادستي مانند بورس و طلا مشخص ميشود اما در بلندمدت ميتواند بازار مسکن را هم با روند مثبتي همراه کند. محمدمهدي مافي افزود: از ابتدا هم پيش بيني ميشد که امسال سال خوبي براي بازار مسکن باشد و اين بازار را از مشکلات موجود خارج کند. به اعتقاد وي توافقاتي که در تيرماه انجام ميگيرد، ميتواند در درازمدت بازار مسکن را تحت تأثير قرار دهد ضمن اينکه از همين الان هم جو رواني ناشي از بيانيه اخير، سرمايهگذاران را به ورود به اين بازار تشويق ميکند. مافي در خصوص احتمال افزايش قيمت مسکن، اظهار داشت: افزايش قيمت در بازار کنوني بعيد به نظر ميرسد. البته آرامش بازارهاي اقتصادي از جهشهاي قيمتي جلوگيري ميکند و سال خوبي براي اين بازار رقم ميزند.

سخن آخر

از صحبتهاي مشاوران املاک، نمايندگان و انبوهسازان ميتوان دريافت که بازار مسکن بازار آرامي است و هر نوع تحريک و سوداگري باعث تکرار وقايع سال 85 در حوزه مسکن و افزايش قيمتها خواهد شد. در اين ميان به گفته برخي از کارشناسان دستهاي پنهاني در بازار مسکن وجود دارد که با تشويش اذهان عمومي در مورد توافقات ميخواهند ماهي بزرگي از بازار مسکن صيد کنند.