هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الحکایت الانعطاف

روزي روزگاري، در شهري از شهرهاي سرزمين هزار و يک شب (مثلا در شهر بغداد) عقلاي قوم جمع شدند و طرحي را تصويب کردند (شما فرض کنيد الطرح التفصيلي شهر بغداد را) و بعد براي آن قانوني نوشتند که آن را لازم الاجرا مي کرد. جانم برايتان بگويد که آن طرح انعطاف زيادي داشت و هر چيـــزي را مي شد در آن منعطف کرد، به خاطر همين يک عده از بساز و بفروش ها، با استفاده از انعطاف آن طرح موفق شدند برخي از نخلستان هاي آن شهر (واقع در ارتفاعات و مناطق خوش و آب و هواي بغداد) را  بخشکانند و به جاي باغهاي سرسبز و خرم، برج و آسمان خراش بسازند. يا مثلا يک عده از فرصت طلبها، با نفوذ در بخش تغيير کاربري آن طرح، توانستند هر پهنه اي را به هر پهنه ديگري تغيير کاربري بدهند و وسط پارک مرکزي شهري (البوستان البرديسان) و پارک غيرمرکزي شهر (البوستان المادر) ساختمان مسکوني بسازند و نظايري از اين قبيل! جانم همچنان برايتان بگويد که سالها گذشت و با اين که انحراف در اجراي آن طرح مثل چي معلوم بود ولي همه مي گفتند «داشتن قانون بد بهتر از بي قانوني است» و البته گويا هنوز هم همين را مي گويند و بر تخلفات بلديه آن ســـامان چنان سرپوش هاي قشنگ و رنگي ميگذارند که بيا و ببين!