هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توانايي کـــاردان‌ها تبيين شود

چهارمين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمان نظام کارداني ساختمان سراسر کشور جمعه، 22 اسفند 93 به طور همزمان در 29 استان کشور برگزار شد اما نتايج آن با تاخيري چند روزه در اختيار رسانهها قرار گرفت، از اين رو فرصتي براي چاپ گزارشي در مورد تحليل اين دوره از انتخابات در روزهاي پاياني سال گذشته دست نداد. لذا با توجه به اهميت موضوع برآن شديم تا اظهارات مهدي مؤذن رئيس شوراي نظام کارداني ساختمان کشور را در اين شماره از نشريه و براي اطلاع عموم به چاپ برسانيم.

مهدي مؤذن، در اين باره با بيان اينکه استقبال نسبتا خوبي را از انتخابات شاهد بوديم، گفت: اگر کاردانها در اين انتخابات شرکت ميکنند، لطف مطلق آنهاست. مسئولان بايد از منظر يک کاردان به موضوع انتخابات نگاه کنند و ببينند که واقعا چقدر توانستهايم نور اميد را در دل کاردانها زنده نگه داريم. ما تلاش زيادي براي خود اثباتي سازمان داشتيم اما بخصوص در دولت گذشته اقدام خاصي صورت نگرفت.

وي ادامه داد: انتخاباتي که بايد سال 90 برگزار ميشد، با مسامحه وزارت راه و شهرسازي وقت، در انتهاي سال 93 برگزار شد و قطعا همين موضوع باعث دلسردي کاردانها ميشود. متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازي سابق باعث شد تا کاردانها دلزده شوند و به نوعي با مشارکت پايين در برخي استانها اعتراض خودشان را نشان دهند. البته در برخي استانها ميزان مشارکت بسيار بالا بوده چراکه در اين استانها وضعيت اشتغال کاردانها نسبتا مطلوب بودهاست. اعتقاد دارم اتفاق خوبي افتاده و جا دارد از وزارت راه و شهرسازي تشکر کنم چون با برگزاري اين انتخابات بستر کاملا آماده قانون مداري فراهم ميشود.

مؤذن خاطرنشان کرد: به غيراز دو استان البرز و زنجان که آمادگي لازم را نداشتند، چهارمين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره و بازرسان نظام کارداني پس از چهار سال وقفه طبق دستور وزير راه و شهرسازي در سطح کشور برگزار شد. وي افزود: بدون ترديد در سال94 مسئولان مصمم هستند که بر بستر قانون مداري شکل گرفته، مسئوليتهاي کاردانها را در حيطه نظارت و اجرا تعريف کنند و در آينده شاهد حضور پررنگ نظام کارداني استانها خواهيم بود. بنابراين بايد بيش از اين توانايي کاردانها تبيين شود چون هنوز بخشهايي مانند شهرداريها و برخي از اعضاي حتي شوراي شهر تهران وجود دارند که از توانايي کاردانها بياطلاع هستند. حتي برخي از استانها به دليل شرايط مالي بغرنج ممکن است دچار اضمحلال شوند.

وي ادامه داد: علي رغم تلاشهاي صورت گرفته هنوز اتفاق خاصي نيفتاده اما اميدوارم مسئولان از تعارفات دست بردارند چرا که جان و مال مردم مهمتر از هر چيز ديگري است. اگر دل فلان مسئول بشکند ايرادي ندارد؛ مهم اين است که کيفيت صنعت ساختمان نشکند.

موذن با بيان اينکه اين انتخابات با نظارت ادارات کل راه و شهرسازي استانها در سطح کشور برگزار شد، اظهار داشت: حدود 85درصد اعضاي هيئت مديره دوره گذشته سازمان نظام کارداني استان تهران با رأي کاردانها در سمت خود ابقا شدند و بنده با لطف شرکت کنندگان در انتخابات توانستم حدود 80درصد آرا را کسب کنم.

مؤذن افزود: آراي مأخوذه مبين اين مطلب است که عملکرد هيئت مديره استان تهران و بنده به عنوان کسي که سياستهاي کلان سازمان را تبيين ميکنم، براي کاردانها راضيکننده بوده و اين مايه مباهات ماست و قطعا ايندرصد آرا وظيفه ما را سنگينتر ميکند.

لازم به ذکر است در اين انتخابات مهدي مؤذن، تورج پشوتن، هوشنگ فرخي، خانم بدري ملک محمدي، محمدرضا ربيعي، حسين زارع جعفري، عبدالعلي تيموري، مجيد عبادي تولايي، عباس فرزانه ثابت، رضا توسلي و برزو خيشه به عنوان عضو اصلي و محمدرضا عاشوري به عنوان بازرس انتخاب شدند.

همچنين مجيد بهمن زاده، محمود حسينيان فر، محمدابراهيم عطاري و محسن عليجان به عنوان اعضا علي البدل سازمان نظام کارداني ساختمان استان تهران انتخاب شدند.