بلند مرتبه‌سازي با اسکلت بندي چوبي

شمار نشریه : 206

قرار است چوب در جايي از ساختمان استفاده شود که تابه حال به کار نرفتهاست. پروژه تي 3 در ايالت مينه سوتاي آمريکا بلندترين ساختمان ايالات متحده خواهد بود که اسکلت بندي آن کاملا چوبي است. اين ساختمان اداري هفت طبقه دارد.

مايکل گرين؛ مهندس معمار اهل ونکوور کانادا چنين ساختماني را منحصربه فرد ميداند و ميگويد: «اين اولين ساختمان دفتري در مقياس بزرگ در آمريکاست که با چوب ساخته ميشود. اين بنا تجديد حيات انگارههايي است که قرنها پيش وجود داشتند .»

فونداسيون و طبقه اول ساختمان تي 3 از بتن و فولاد ساخته ميشود، اما هم آسانسور و هم کف اتاقها با ستونهاي استوار و صفحاتي از الوارهاي مهندسي شده جمع خواهد شد. اين صفحات در اندازه 8 فوت (دو متر و 43 سانتي متر) در 64 فوت (19 متر و 50 سانتيمتر) و قطر 16 اينچ (حدود 40 سانتيمتر) طراحي ميشوند. پنلهاي چوبي به کاررفته در اين بناي عظيم، بسيار محکم و استوار هستند.

اجزاي اين ساختمان بسيار سريعتر از فولاد و بتن ساختمانهاي سنتي سر هم ميشوند و ويژگي ديگر آن اين است که اين نوع ساختمانها را ميتوان در هر فضايي ساخت و سپس به مکان موردنظر حمل کرد.

چرا چوب؟

چوبي که خوب تغذيه و به روشهاي درست فرآوري شده، نسبت به فولاد و بتن اثر کربني کمتري دارد و اين ويژگي آن را گزينهاي مطلوب حتي براي احداث ساختمانهاي عظيم قرار ميدهد. اثر کربني يک توده الوار در يک ساختمان چوبي تقريبا 75درصد کمتر از بناي مشابه ساخته شده از بتن و فولاد است.

گرين در سال 2013 در گفتگويي که با شوراي ساختمانهاي بلند و زيستگاه شهري (سازمان غيرانتفاعي و فراملي مستقر در آمريکا) داشت، اظهار کرد: «در احداث ساختمانهاي بلند چوبي موانعي وجود دارند که البته قابل کنترل هستند. بيشتر موانع به قوانين ساختماني مربوط ميشود مثلا نظام نامههاي ساختماني ميتوانند مشکل ايجاد کنند. به دليل وجود همين مسائل است که من اغلب ميگويم سختترين قسمت کار ساختمانسازي مهندسي آن نيست، بلکه مديريت درک عمومي نسبت به آن است که آن هم با فرهنگسازي ارتباط پيدا ميکند .»

اميد است که استفاده از چوب در ساختمانسازي با استقبال روبه رو شود به ويژه در مناطقي از دنيا که اقتصاد و امرارمعاش مردم به الوار چوبي وابستگي بيشتري دارد مثل مناطق واقع در شمال غرب اقيانوس آرام.

تام ويل ساک، وزير کشاورزي ايالات متحده هم اخيرا از برنامههاي جديد آموزشي براي تشويق سازندگان و معماران در توجه بيشتر به مصالح ساختماني پيشرفته چوبي خبر دادهاست. در بخشي از طرح ابتکاري «دستاورد روستاهاي آمريکا» که با هدف حمايت از کسب وکار روستايي ارائه شده نيز يک جايزه دو ميليون دلاري براي پروژهاي که توانايي عملياتي کردن محصولات چوبي مقاوم را در ساختمانهاي پر ارتفاع به اثبات برساند در نظر گرفته شدهاست.

               منبع: greenbuildingelements.com