هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نهمین دوره جایزه معماری میرمیران

نهمين دوره مسابقه بنياد معماري ميرميران با عنوان  « طراحي مفهومي معماري بايونيک » برگزار مي شود.

بنياد معماري ميرميران در تداوم برگزاري مسابقات سالانه معماري که در سال هاي قبل به تأثير رابطه عناصر بنيادين طبيعت ( پنج اصل نور ، آب ، گياه ، خاک و باد ) در شکل گيري فضاي معماري اختصاص داشت و در سال 1391 موضوع « معماري فردا » و در سال 1392 « معماري و سينما » را انتخاب نمود، در سال جاري « معماري بايونيک » را به عنوان موضوع مسابقه انتخاب نموده است .

بايونيک دانشي نوين است که با الهام و الگوگيري از طبيعت امکان پاسخگويي به سؤالات فني و تکنيکي در حوزه هاي گوناگون را فراهم مي نمايد همزمان با ساير علوم در معماري نيز مي توان با بهره گيري از علم بايونيک به صورت گسترده و هدفمند از درس هاي طبيعت براي تحقق معماري مطلوب و بهينه استفاده نمود آشنايي با علم بايونيک و دستاوردهاي علمي در حوزه بايونيک به طور عام و شناخت و تحليل درس هاي برگرفته از طبيعت در معماري به طور خاص از ضرورت هاي امروز براي ارتقاء معماري به شمار مي رود.

نظر به اهميتي که معماري بايونيک در جهان امروز يافته است، و  طراحي محيط مصنوع ( معماري - طراحي شهري - فضاي رفت و آمد و طراحي منظر) را تحت تأثير قرار داده است مسابقه اين دوره بنياد معماري ميرميران نيز بر اساس طراحي مفهومي محيط ها  و عناصر فوق الذکر با جاذبه هاي طبيعت گراي معماري بايونيک در نظر گرفته شده و تعداد زيادي از علاقه مندان در اين مسابقه شرکت نمودند. داوري مسابقه نيز توسط آقايان دکتر ايرج اعتصام، دکتر داراب ديبا، دکتر اکبر صارمي، مهندس سيد عليرضا قهاري، آقاي دکتر شهاب کاتوزيان، استاد عباس کيارستمي، دکتر محمود گلابچي و مهندس حميد ميرميران صورت گرفته است. مراسم اهداي جوايز نفرات برگزيده و منتخب اين مسابقه روز چهارشنبه مورخ 2/2/94 از ساعت 16:00 الي 20:00 همراه با نمايشگاه کتب و نشريات معماري و شهرسازي و نمايشگاه آثار برگزيده هشتمين و نهمين دوره مسابقه معماري ميرميران در خانه ي هنرمندان ايران برگزار خواهد شد.

حبيب¬الله قديرزاده، دبير بنياد معماري ميرميران