هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شورایاری های محلات، دریغ بر دریغ!

حامد خانجاني*

چهارمين دوره انتخابات شوراياري هاي محلات شهر تهران 22 اسفندماه 93 برگزار گرديد. دوره اي که پيش از برگزاري، از طرف مسئولان شوراي شهر به عنوان بلوغ شوراياري ها مطرح مي شد و دکتر طلايي نائب رئيس شوراي شهر تهران در سخنراني خود در 16 اسفندماه در بوستان جوانمردان ايران در منطقه 5 تهران بيان داشت که از دوره اول برگزاري اين انتخابات نسبت به دوره چهارم هدف گذاري ويژه اي در خصوص کارآمدي و تخصصي شدن اين نهاد شده بوده است.

ديگر صاحب نظران حوزه شهري نيز از اين انتخابات به عنوان دوره اي که نقش تخصص و دانش در آن تعيين کننده خواهد بود ياد مي کردند، از اينرو بود که حدود 13500 نفر در اين دوره کانديداها شده، که اکثر آنها را افراد تحصيل کرده رشته هاي مرتبط با شهر و شهروندي تشکيل مي دادند. در اين بين ائتلافات گسترده اي نيز ميان متخصصان معماري و شهرسازي و همچنين مهندسان ساختمان شکل گرفت که گمان مي رفت مورد استقبال مردم محلات قرار گيرد.

ليکن آنچه در روز برگزاري اين انتخابات در اطراف حوزه هاي راي گيري قابل مشاهده بود رديف اتوبوس ها و ميني بوس هايي بود که از محلات ديگر و بعضا از شهرستانهاي اطراف تهران جهت شرکت در اين انتخابات آمده بودند. مسئله اين بود که اغلب اعضاي شوراياري هاي سابق با تجربه اي که از برگزاري دوره هاي پيشين اين انتخابات داشتند و با توجه به آگاهي از مشارکت نسبي مردم، نسبت به ايجاد جامعه راي خارج از مردم محله اقدام کرده، که پس از اعلام نتايج مشخص گرديد که البته درست برنامه ريزي کرده بودند. بنابراين اغلب اعضاء شوراياري سابق محلات با اکثريت آراء مجدد به عضويت اين نهاد اجتماعي در آمدند.

در برخي از محلاتي که نگارنده اطلاع دارد، طي شش سال گذشته در دوره سوم اين شوراها هيچگونه جلسه اي از طرف اعضاء سابق اين نهاد (که اغلب افراد بدون تخصص مي باشند) تشکيل نشده و البته هيچگونه اقدامي در جهت رفع مشکل مردم و محلات صورت نگرفته است و اين اعضاء سابق با توجه به آگاهي از عدم استقبال مردم محلات نسبت به عملکرد خود، دوستان و خويشان و آشنايان خود را از ساير نقاط شهر و استان جهت راي آوري تدارک ديده بودند.

آنچه که هست دريغ عدم تحقق اهداف و آرمانهايي است که از طرف مسئولان شهر تهران براي رشد کيفي اين نهاد اجتماعي و بالندگي محلات مطرح مي شد و آنچه که مي ماند دريغ عدم بهره گيري از جمعيت تحصيلکرده و جواني است که اين مقال را فرصتي جهت ايفاي نقش تخصصي و اجتماعي خود مي دانست.

در پايان جهت اصلاح آئين نامه انتخابات شوراياري ها پيشنهاداتي ارائه مي گردد:

1. الزام به داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي براي داوطلبان عضويت.

2.محدود نمودن دفعات حضور و کانديداتوري در اين شوراها به دو دوره.

3.الزام به ارائه گزارش عملکرد ساليانه و پايان دوره اين شوراها به شوراي شهر.

4.محدود نمودن افراد راي دهند به ساکنان هر محله با ايجاد ابزارهايي مانند کارت ملي هوشمند.

عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران