هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خروج سازندگان غیرحرفه‌ای از بازار

رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور گفت: بحث ورود شرکتهاي ليزينگ اقماري دولتي باعث سودجويي در بازار مسکن شده و سبب افزايش قيمت در اين بازار خواهد شد. حسام عقبايي اظهار کرد: ورود مشاوران املاک مسکن کشور در بحث ليزينگ بايد دنبال شود تا ما شاهد ورود ليزينگهاي اقماري از نوع دولتي نباشيم؛ زيرا مردم براي وام 50 ميليوني مسکن 10 ميليون تومان به بانک مسکن ميدهند پس نبايد بازار جديدي با سودجوييهاي جديد به وجود آيد.  وي با اشاره به اينکه در حال حاضر 118 هزار مشاور املاک داراي پروانه در کشور وجود دارد، افزود: ما در دو سال گذشته با صحبتهايي که با شوراي پول و اعتبار و همچنين بانک مرکزي در خصوص شرکتهاي ليزينگ اقماري انجام دادهايم، جلوي اين سودجويي گرفتهشده ولي اميدواريم مسئولان وزارت راه و شهرسازي با همکاري مشاوران املاک کشور مسئله ليزينگ را به بخش خصوصي واگذار کنند.

عقبايي با بيان اينکه مسئله کاهش بالاي 50 درصدي پروانه ساخت مسکن که از طريق مرکز آمار اعلامشده کاهش چشمگيري در ساختوسازها خواهد داشت، افزود: اين مسئله بيشتر باعث خروج سازندگان غيرحرفهاي ساختمان از ساختوسازهاي کشور شده است و اميدواريم با تمهيداتي که وزارت راه و شهرسازي در سال 1394 براي رونق ساختوساز در کشور داشته که شامل برنامه مسکن اجتماعي نيز ميشود ما شاهد رونق پروانههاي ساختوساز در کشور باشيم.