هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رییس سازمان مدیریت بحران: برای بیمه منازل فرهنگ سازی شود

معاون وزير کشور و رييس سازمان مديريت بحران خواستار نظارت بيشتر بر ساخت و سازها و فرهنگ سازي در خصوص ايمن و مقاوم سازي واحدهاي مسکوني شد و گفت: در کنار اين موضوع بايد در زمينه بيمه منازل و زمين هاي کشاورزي نيز فرهنگ سازي شود تا بتوان در هنگام وقوع بلاياي طبيعي از بروز خسارات جلوگيري و از فشار بر حادثه ديدگان کاست.

اسماعيل نجار بيشتر حوادث غيرمترقبه کشور را ناشي از تغييرات اقليمي دانست و گفت: در حال حاضر 550 شهر دچار بحران کم آبي هستند که 13 مورد آنها از مراکز استان ها هستند.

وي با اشاره به لزوم به روز کردن تجهيزات مربوط به هواشناسي به منظور انجام پيش بيني هاي بهتر و دقيق تر که مي تواند در آمادگي بيشتر مردم و مسوولان و کاهش خسارات بلاياي طبيعي موثر واقع شود، گفت: در اين رابطه به دولت پيشنهاد اختصاص اعتبار کرده ايم.

معاون وزير کشور، آموزش مديريت بحران را يک موضوع اجتناب ناپذير دانست و گفت: با فرهنگ سازي در اين خصوص شاهد کاهش قابل توجه خسارات جاني و مالي ناشي از بلاياي طبيعي خواهيم بود.

اين مسئول همچنين گفت: اگر وقوع بلاياي طبيعي را جدي بگيريم و به اين نکته که همواره در معرض حادثه قرار داريم توجه داشته باشيم، آمار خسارات هاي ناشي از سهل انگاري ها در حوادث غيرمترقبه به شکل قابل توجهي کاهش خواهد يافت.