هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در سال جدید تقاضای ملت در باب مسکن اجابت شود

رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر ضرورت ايجاد تحولي عظيم در بازار مسکن در راستاي تحقق مطالبات مردم در سال 94، گفت: رفع تحريمها به طور حتم ميتواند جهشي در بازار مسکن و خانه دار شدن افراد ايجاد کند.

سيدمهدي هاشمي با تاکيد بر ضرورت ايجاد تحولي عظيم در بازار مسکن در راستاي تحقق مطالبات مردم در سال 94، گفت: دولت بايد بيش از پيش با ارايه بستههاي حمايتي کمک حال مردم باشد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري توافق انجام شده در بحث مذاکرات هستهاي کشورمان، افزود: هر چند رفع تحريمها ارتباط مستقيمي با بازار مسکن ندارد اما اين مهم با بحث کلان اقتصاد ما مرتبط بوده و ميتواند جهشي بزرگ در بازار ايجاد کند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه رفع تحريمها در کوتاه مدت به تحول بازار مسکن به نفع مردم منجر نخواهد شد، تصريح کرد: به طور حتم رفع تحريمها قوه محرکه خوبي براي بهبود بازار مسکن خواهد بود و بايد تلاش کنيم تا رکودي که در آن حاکم شده را به نحوي به جريان انداخته و رونق در آن ايجاد کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه تنها راه ايجاد ثبات در بازار مسکن افزايش توليد و کمک به رشد ساخت و سازها است، گفت: تا زماني که اجازه توقف به توليد مسکن داده نشود ميتوان به آينده خانه دار شدن افراد اميدوار بود.

هاشمي ادامه داد: اميدواريم با تمهيدات لازم به ويژه اعلام سياستهاي حمايتي دولت در بحث مسکن چه ساخت آن که بايد اولويت باشد و چه بحث خريد شاهد رونق منجر توليد و جوابگوي به تقاضاهاي انباشته مردم باشيم.

وي با بيان اينکه ضعف مديريت در بازار جهشي قيمت در نرخ مسکن را منجر خواهد شد، تصريح کرد: با توجه به تعهدات و توافقاتي که در موضوع مسکن مهر به وجود آمده بايد شاهد اين باشيم که اين پروژه جمع شده و در اين راستا طرح جايگزين هم ميتواند توسط دولت تصويب و عملياتي شود.

هاشمي با تاکيد بر اينکه توليد مسکن بايد در دستور کار جدي تمامي دولتها باشد، گفت: تامين مسکن به عنوان يک نياز جدي و اساسي خانوارها بايد با حمايت دولت مواجه شود.

وي با بيان اينکه دولت در بحث مسکن مسئوليت و وظيفه مستقيمي را عهده دار است، افزود: بايد سياستهاي دولت يازدهم در اين بخش صريح و شفاف شود.

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اميدواريم در سال جديد که با نام دولت و ملت مزين شده تقاضاي ملت در باب مسکن اجابت شود.