هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمینه های بروز مشکـلات آپارتمان نشینی

چرا بین همسایه های آپارتمانی اختلاف و تنش پیش میآید؟ در متن زیر 3مورد از علل شکل گیری اختلا فات بیان می شود:
1-رعایت نکردن حقوق دیگران: اگر در رفتارمان تنها به  منفعت خود فکر کنیم، احتمالا  به ضرر دیگران تمام خواهد شد، مثلا اگر شما یکی از اتاق های واحد خود را  به کارگاه خیاطی یا آرایشگری اختصاص دهید، با این کار تعداد رفت و آمدها در آپارتمان بیشتر و  باعث ناراحتی و  رنجش همسایه ها خواهد شد.
2-نداشتن تجربه زندگی جمعی: خیلی از  مسائل و مشکلا ت آپارتمان نشینی به دلیل نبود سابقه و تجربه قبلی زندگی در چنین مکان هایی پیش می آید. بعضی ها به خاطر نداشتن تجربه قبلی، ناخواسته موجب نارضایتی و ناخشنودی همسایه ی خودمی گردند.
 3-خود رای بودن: اصول زندگی جمعی حکم می کند که تابع نظر اکثریت باشیم. اصرار بر خودرائی در کارهای گروهی، شخص و آن سیستم را دچار مشکل نموده و همگی متضرر خواهند گردید. برای پیشگیری از خود رایی ، با انتخاب هیئت مدیره در یک سیستم ، متولی نگهداری و امنیت و... ایشان بوده و بایستی ضمن حمایت و همکاری از هیئت مدیره منتخب ،با ارائه پیشنهادات سازنده راه را برای رفاه و امنیت همگان هموار نماییم.