هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجتمع تجـاری تفریحی

پروژه مجتمع تجاری تفریحی، ساختمانی دوطبقه در شمال اروپا است. در پلان زاویه تندی در قسمت شمال و شمال شرقی ساختمان وجود دارد که بخشی از شکل زمین پروژه بوده است. پارکینگ مراجعه‌کنندگان در سطح زمین قرار دارد که در جنوب و جنوب غربی ساختمان واقع‌شده و پارکینگ طبقاتی در بخش جنوب غربی قرار دارد . بخش ورودی‌های ساختمان را سه‌نقطه اصلی تشکیل می‌دهند که یکی رو به سمت خیابان اصلی قرار دارد ، دومی در بخش گوشه‌ای از ساختمان که از سمت جاده اصلی دسترسی دارد، واقع‌شده و سومی نزدیک به پارکینگ طبقاتی است . در محدوده ورودی اصلی ساختمان بخش اطلاعات، استند تبلیغاتی ، نیمکت، پارکینگ دوچرخه و همچنین مکانی به‌عنوان پارکینگ تاکسی و پارکینگ ویژه برای وسایل نقلیه افراد معلول قرار داده‌شده است.
 راه‌حل فضای پیش‌بینی‌شده برای این ساختمان دوطبقه با سقف افقی استفاده از فرمی مانند روبان به‌صورت پویا در اطراف ساختمان بوده و بیان‌کننده نمایی با ماهیت پویا و فعال است که در مجاورت مستقیم با بخش حمل‌ونقل قرار دارد. حس حرکت نمای ساختمان با استفاده از نوارهای فلزی رنگی تقویت‌شده است  و فرم سقف دارای یک معنی خاص است که از نقاط دور نیز قابل‌مشاهده است. همچنین در داخل نمای ساختمان از طرح‌های نور داری استفاده‌شده که زیبایی ساختمان را دوچندان کرده است. پارکینگ مجموعه چندطبقه است که در نمای آن از بتن مسلح استفاده‌شده است . مجتمع تجاری و تفریحی در دو سطح به‌صورت طولی قرارگرفته‌اند و موقعیت تجاری مجموعه،وسایل تفریحی و سرگرمی و مناطق مختلف در مجاورت محور اصلی قرار دارند که به طبقه بالایی پارکینگ منتهی می‌شوند.  بزرگ‌ترین قسمت ساختمان برای هایپر مارکت است که در شمال ساختمان واقع‌شده  و بالای آن سینما قرار دارد. در طبقه دوم از بخش شرقی ساختمان مجموعه تفریحی وجود دارد ، طبقه اول و دوم به‌وسیله آسانسور ، پله و پله‌برقی به هم متصل می‌شوند