هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

(یادداشت سردبیر) وابستـگـــی متقــابل لازمه زندگی امروز

سال 93 هم به خانه آخر رسید، اما به رغم همه تمهیدات و تلاش های مسئولان، مشکلات مسکن همچنان در همان خانه های اول جا خوش کرده است. واقعیت آن است که مشکل مسکن تابعی از سایر مشکلات جامعه ما است، و مشکلات جامعه نیز تابعی از شرایطی که در آن به سر می بریم  و تعاملی که با جهان برقرار می کنیم. تعامل بین المللی و فراملی ما در حوزه ساختمان تنها منحصر است به مشارکت یک شرکت ساختمانی متوسط از یکی از کشورهای همسایه در پروژه مسکن صدور خدمات فنی- مهندسی به چند کشور محدود دیگر و البته واردات لجام گسیخته مصالح و تجهیزات عمدتا بی کیفیت چینی. در حالی که دستاوردها و تجربیات بین المللی در سالیان اخیر به شدت رشد داشته است و به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نیست. کره جنوبی با بهره گیری از آخرین روش های صنعتی سازی توانسته است قیمت مسکن را طی 3 سال اخیر به یک سوم کاهش دهد. چه اشکالی دارد چنین طرح ها و طرح های دیگری که در سایر کشورها مؤثر و کارگشا بوده است با مشارکت مجریان و سرمایه گذاران همان کشورها، البته به شرط بومی سازی در ایران هم به اجرا در بیاید و  ضمن شکستن انحصار سودجویان و دلالان حوزه مسکن، تعداد زیادی از هموطنان رنجور را از رنج بی مسکنی و گرانی اجاره برهاند. وابستگی و تعامل متقابل لازمه زندگی امروز است و این امری است که دکتر محمد نهاوندیان به عنوان یک دولتمرد و اقتصاددان بدان معترف است. وی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه اطلاعات می گوید: « برای تضمین بازار باید چنان پیوند دوسویه‌ای را با اقتصاد جهانی در شرایط برابر و رابطه عزتمندانه شکل داده باشیم که اگر وابستگی وجود داشت، آن وابستگی متقابل باشد .» 
در پایان سالی خوش و خرم را برای همه آرزومندم.
 مسعود یوسفی