(یادداشت سردبیر) وابستـگـــی متقــابل لازمه زندگی امروز

شمار نشریه : 205

سال 93 هم به خانه آخر رسید، اما به رغم همه تمهیدات و تلاش های مسئولان، مشکلات مسکن همچنان در همان خانه های اول جا خوش کرده است. واقعیت آن است که مشکل مسکن تابعی از سایر مشکلات جامعه ما است، و مشکلات جامعه نیز تابعی از شرایطی که در آن به سر می بریم  و تعاملی که با جهان برقرار می کنیم. تعامل بین المللی و فراملی ما در حوزه ساختمان تنها منحصر است به مشارکت یک شرکت ساختمانی متوسط از یکی از کشورهای همسایه در پروژه مسکن صدور خدمات فنی- مهندسی به چند کشور محدود دیگر و البته واردات لجام گسیخته مصالح و تجهیزات عمدتا بی کیفیت چینی. در حالی که دستاوردها و تجربیات بین المللی در سالیان اخیر به شدت رشد داشته است و به هیچ وجه با گذشته قابل قیاس نیست. کره جنوبی با بهره گیری از آخرین روش های صنعتی سازی توانسته است قیمت مسکن را طی 3 سال اخیر به یک سوم کاهش دهد. چه اشکالی دارد چنین طرح ها و طرح های دیگری که در سایر کشورها مؤثر و کارگشا بوده است با مشارکت مجریان و سرمایه گذاران همان کشورها، البته به شرط بومی سازی در ایران هم به اجرا در بیاید و  ضمن شکستن انحصار سودجویان و دلالان حوزه مسکن، تعداد زیادی از هموطنان رنجور را از رنج بی مسکنی و گرانی اجاره برهاند. وابستگی و تعامل متقابل لازمه زندگی امروز است و این امری است که دکتر محمد نهاوندیان به عنوان یک دولتمرد و اقتصاددان بدان معترف است. وی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه اطلاعات می گوید: « برای تضمین بازار باید چنان پیوند دوسویه‌ای را با اقتصاد جهانی در شرایط برابر و رابطه عزتمندانه شکل داده باشیم که اگر وابستگی وجود داشت، آن وابستگی متقابل باشد .» 
در پایان سالی خوش و خرم را برای همه آرزومندم.
 مسعود یوسفی