اپل سبزتر می‌شود

شمار نشریه : 205

به منظور حفظ محيط زيست‌، شرکت« اپل»به استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير در دو مرکز داده جديد خود روي آورده‌است‌.
بخش تکنولوژي اين شرکت از طرف سازمان مردم نهاد صلح سبز متهم به ايجاد آسيب‌هاي زيست محيطي به طبيعت در استفاده از انرژي شد‌. لقب «سبزخيلي کم رنگ» را هم اين سازمان به دليل کاربرد بيش ازاندازه «اپل» از زغال سنگ در مراکز داده‌اش به آن داد‌. همه اينها منجر شد به اينکه اپل به استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير در ساختمان‌هاي مراکز داده‌اي خود تن دهد تا تصويري که صلح سبز از او با اين لقب ساخته‌است‌، از بين برود‌.
اپل از ساخت دو مرکز داده در ايرلند و دانمارک خبر داده که کاملا با انرژي‌هاي تجديد پذير تغذيه مي‌شود و البته اين دو ساختمان از عظيم‌ترين و پيشرفته‌ترين ساختمان‌هاي سبز دنيا خواهند بود‌. براي احداث اين دو مرکز که هر يک 12 هزار مترمربع زيربنا دارند‌، 25/1 ميليون پوند هزينه شده‌است‌.
ليزا جکسون‌، نايب رئيس بخش ابتکارات زيست محيطي اپل دراين باره مي‌گويد‌: «از اينکه رشد صنعت سبز را در دانمارک و ايرلند ايجاد کرديم‌، خوشحاليم و همچنين از اينکه حالا اين دو کشور مي‌توانند از منابع غني انرژي بادي خود بهره برداري کنند‌. اين اقدام ما در راستاي وظايف زيست محيطي‌مان براي حفظ زمين‌، ايجاد مشاغل و همچنين ارتقاي اقتصادي اروپا مثمر ثمر است .»
اکنون اپل ادعا دارد که تمام انرژي موجود در مراکز داده‌اي جديدش از منابع تجديد پذير تأمين مي‌شود‌. درنتيجه اين تغييرات‌، سه سال بعد در سال 2014‌، صلح سبز از اپل به خاطر فعاليت هايش در حفظ محيط زيست تقدير کرد‌.
موجنس جنسن‌، وزير بازرگاني و توسعه و تعاون دانمارک از ايجاد اين مرکز در کشور خود ابراز رضايت کرد و گفت‌: «اينکه اپل دانمارک را براي تأسيس يکي از مراکز داده‌اش با ويژگي تأمين انرژي از منابع تجديد پذير برگزيد‌، مؤيد اين است که اين کشور موقعيتي ممتاز در بهره برداري از انرژي‌هاي تجديد پذير دارد .»
هرچند اپل هنوز مشخص نکرده‌است دقيقا چه نوع انرژي تجديد پذيري در اين مراکز به کار خواهد برد‌، اما متيوز؛ مديرعامل انجمن باد ايرلند دراين باره گفت‌: «از آنجايي هم اکنون استفاده از انرژي باد منبع خوبي براي تأمين سيستم‌هاي الکترونيکي ايرلند است‌، انتظار داريم اين انرژي از باد ساحلي تأمين شود .»
اپل هنوز جزييات بيشتري از اين دو مرکز داده اروپايي خود منتشر نکرده‌، ولي قول بهره برداري از آنها را در سال 2017 داده‌است‌.
منبع‌: گاردین