هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«قــانــون راه می دهد، مــا هم می رویم»!

این که از یک طرف، با توجه به مصوبات سال‌هاي اخير شوراي شهر، چنانچه سازنده‌ها به هر دليلي نتوانند حداقل پاركينگ مورد نياز يك ساختمان در حال ساخت را تامين كنند، با پرداخت عوارض مربوطه از قيد «يك پاركينگ در ازاي يك واحد آپارتمان» نجات پيدا خواهند كرد؛ و از سوی دیگر مقابله با «كسري پاركينگ» به عنوان نقص بزرگ ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران، از سال ۹۱ با ابلاغ ضوابط طرح تفصيلي تهران، در دستور كار مديريت شهري پايتخت قرار گرفت و مطابق فصل ۱۲ كتابچه طرح تفصيلي جديد، مقرر شد «در كليه پهنه‌ها اعم از مسكوني، تجاري- اداري يا مختلط، صدور پايان‌كار ساختماني منوط به تامين حد معين پاركينگ شود»؛ نشان از نوعی مدیریت سطح بالای شهری دارد که بالاتر از مدیریت واحد شهری است! در این میان بسازوبفروش‌ها كماكان به بهاي لطمه ترافيكي به شهر تهران، «جریمه اش را می دهند»! و از تامين حداقل پاركينگ در ساختمان‌های جديد طفره می روند! به زبان خودشان: «قانون راه می دهد، ما هم می رویم»! حال فقط باید بررسی کرد و دید که آیا خسارت شهري ناشي از «كسري پاركينگ» در ساخت‌وسازهاي پايتخت با درآمدی تحت عنوان «حذف پاركينگ» براي شهرداري، جبران مي‌شود؟ البته اگر جبران هم نشود خیالی نیست، قطعا مدیریت کارآمدی شهری راه حلی برای آن خواهد یافت!