اول آموزش بعد ايمن‌سازي

شمار نشریه : 205

سخنان سيدمحمد سيدمعصومي مديرعامل گروه صنعتي زلزله سديد در همايش جايزه ايمني که در باره زلزله بود‌، با استقبال عمومي شركت كنندگان روبه رو شد اما اين سخنان تنها به هشدار و تحذير محدود نشد بلكه راه حل‌هايي نيز براي مقابله با آن واقعه قريب الوقوع در آستين داشت که اختراع و معرفي دستگاه هشدار زلزله‌، سيستم هوشمند ايمني ساختمان همچون كنترل برق اضطراري‌، كنترل درِ اتوماتيك و همچنين سيستم الكترونيكي قطع اتوماتيك گاز از آن جمله‌است‌. بر اين اساس توسط خبرنگار پيام ساختمان با مديرعامل گروه صنعتي زلزله سديد مصاحبه‌اي به عمل آمد‌.
سيدمحمد سيدمعصومي در ابتداي اين مصاحبه با اشاره به مقررات ملي ساختمان و نصب سيستم‌هاي قطع گاز در هنگام زلزله به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: شركت ملي گاز و سازمان نظام مهندسي كار را خوب شروع كرد ولي سرعت ما كم است و بايد هم استاندارد‌ها را بالا ببريم و هم كار را سرعت دهيم‌.
وي در پاسخ به سوال ديگر پيام ساختمان مبني بر اهميت سيستم قطع گاز در شهر تهران هنگام زلزله پايتخت گفت‌: لوله‌هاي گاز تهران از نقاطع مختلف گسل‌ها عبور كرده‌اند و از اين بابت خطرناك هستند مضافا اينكه در شهر تهران 400 جايگاه TBS و 250 جايگاه سوخت CNG داريم و فشار مخازني كه به جايگاه متصل مي‌شود 3500 PSI است‌.
وي با اشاره به سيستم‌هاي هشدار زلزله گفت‌: در هر زلزله يك موج P داريم و يك موج S كه موج P زودتر مي‌رسد و در اين فاصله مي‌توان بسياري از كار‌ها مانند بيدار كردن مردم را انجام داد تا ميزان آسيب پذيري آنها را كم کرد‌.
معصومي در مورد سيستم قطع گاز كه هم اكنون براي ساختمان‌هاي بالاي 10 طبقه الزامي شده‌است‌، گفت‌: اين سيستم براي همه خانه‌ها و همه ساختمان‌ها بايد الزامي شود‌. حريق ناشي از گاز را تنها بايد با قطع گاز انجام داد كه آن هم بايد به صورت اتوماتيك صورت گيرد‌. البته آسيب رساني ساختمان‌ها از سوي شبكه گاز‌، از خيابان‌ها بيشتر است و آتش سوزي‌ها از خانه‌ها آغاز مي‌شود‌. ضمن اينکه آسيب پذيري لوله‌هاي دفني در بيرون بسيار پايين است مگر در جايي كه از مقطع گسل‌ها رد شده‌اند‌.
وي افزود‌: در ايران اجباري براي استفاده از قطع كن‌هاي گاز در ساختمان‌هاي حساس و بعد ساختمان‌هاي عمومي شروع شده و اكنون هم اجباري براي ساختمان‌هاي بالاي 10 واحد وجود دارد اما سرعت آن كم است و بايد مانند ژاپن و آمريكا اين قانون جزيي از پايان كار شود‌. خانه‌هاي 2 واحدي و 4 واحدي هم در زلزله آسيب مي‌بيند و هيچ تفاوتي بين عامل آتش سوزي در اين خانه‌ها نيست‌.
معصومي ادامه داد‌: شركت ملي گاز در كنار آموزش همگاني بايد به مقاوم‌سازي بپردازد‌. سيستم‌هاي قطع گاز كه ما ساخته‌ايم به تاييد سازمان نظام مهندسي رسيده و توصيه به استفاده از آن هم كرده‌است‌. مشكل در مقررات ملي ساختمان است‌، اين قانون بايد براي ساختمان‌ها اجباري شود‌. البته اين امكان براي خود خانواده‌ها هم وجود دارد كه اين سيستم را خود‌شان خريداري كنند چون بسيار ارزان قيمت است و مي‌توانند در كنار ورودي گاز در كنتور‌شان نصب كنند.