هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همايشي براي جامعه ايمن

گروه ساخت وساز‌: اين بار سالن همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيماي جمهوري اسلامي ميزبان عده‌اي از كارشناسان ايمني و HSE بود تا در زمينه اين مبحث كلان به گفتگو و تبادل نظر بپردازند‌. اولين سخنران سيد محمود مير اسماعيلي متخصص HSE‌، بود‌. احمد سير صدر‌، مجري سامانه آزمايشگاه مركزي دانشگاه صنعتي شريف‌، انسيه زاهدي معاون پژوهشي دانشگاه الزهرا‌، رحمت الله توكل؛ قائم مقام مديرعامل بيمه سلامت و سيد محمد سيدمعصومي پژوهشگر زلزله و مخترع سيستم اعلام زلزله در اين همايش به سخنراني پرداختند‌.
هميشه بهترين راه وجود دارد
ميراسماعيلي به عنوان اولين سخنران همايش به معرفي ايمني به عنوان يك مبحث كلان و مديريت HSE پرداخت‌. وي با بيان اينكه تمام مشكلات‌، آسيب‌هاي فيزيكي و رواني كه به افراد وارد مي‌شود قابل پيشگيري است و تنها با برنامه‌ريزي و مديريت اصولي مي‌توان از آنها جلوگيري كرد‌، گفت‌: ما در اين زمان طولاني كه از شروع مفهوم جامعه ايمن مي‌گذرد تنها به گفتگو پرداخته‌ايم و وارد مباحث اجرايي نشده‌ايم‌. وي افزود‌: مبحث ايمني را هم در زمينه اجتماعي و هم در زمينه سازماني و هم در زمينه فردي مطرح مي‌كنيم‌.
مير اسماعيلي با اشاره به پژوهش‌ها و آماري كه در زمينه ايمني وجود دارد‌، گفت‌: ايمني مبحثي كلان است و شاخه‌هاي متعددي را شامل مي‌شود و مباحث را بايد به صورت استراتژيك و از بالا به پايين مطرح كنيم و ايمني را به همه بخش‌ها تسري بدهيم‌. وي ادامه داد‌: دو رويكرد در اين زمينه وجود دارد؛ نخست رويكرد پيش مدرن است كه قواعد و قوانين متعددي را براي حل مشكلات پيشنهاد مي‌كند و رويكرد مدرن مي‌گويد هميشه بهترين راه‌ها وجود دارد و سازمان‌ها بر اساس اين رويكرد ايجاد شده‌اند‌. بر همين اساس است كه ما مبحث داده كاوي براي افزايش ايمني را پيشنهاد كرده‌ايم‌.
اين استاد دانشگاه با طرح اين سؤال كه آيا ما فرايندي كه به ايمني بيشتر منتج شود را ايجاد كرده‌ايم‌، گفت‌: اين فرايند بسته جامعي است كه استاندارد‌هاي ايمني همچون HSE را نيز در برمي گيرد‌. در اين زمينه بهداشت‌، ايمني و محيط زيست مطرح مي‌شوند كه استاندارد‌هاي بين‌المللي هستند‌.
وي با انتقاد از استاندارد‌هاي محيط كار گفت‌: در شهرداري‌ها و كارگاه‌هاي ساختماني تنها به حداقل‌ها كفايت مي‌شود‌، درحالي که مبحث HSE بسيار بيش از اين است و روي همان هم نظارت درستي صورت نمي‌گيرد که نمونه بارز آن آمار رو به افزايش حوادث در كشور است‌.
تدبير‌، تقدير را تغيير مي‌دهد
رحمت الله توكل‌، قائم مقام مديرعامل بيمه سلامت با بيان اينكه تدبير‌، تقدير را تغيير مي‌دهد و مي‌توان با «رعايت بسياري از قواعد و اصلاح روش‌ها جامعه‌اي امن و روزگاري با امنيت» داشته باشيم‌، گفت‌: بايد سطح سواد امنيت را بالا برد‌، مردم بايد بدانند چه چيزي امنيت را بالا مي‌برد چرا که داشتن گواهينامه‌هاي ايزو‌، امنيت و ايمني نمي‌آورد‌.
وي با اشاره به برنامه دولت يازدهم در مورد افزايش سطح سلامت در جامعه گفت‌: ابتدا سلامت جسمي و رواني همه جامعه مطرح است و پس ازآن بحث سلامت و ايمني سازمان‌ها و مشاغل مطرح مي‌شود‌. از ارديبهشت سال گذشته تاكنون 8 ميليون ايراني فاقد دفترچه‌، كه اغلب حاشيه نشين و دچار مشكلات اقتصادي و معيشتي زيادي بوده و بيشتر آنها كارگران ساختماني و كارگران فصلي بودند‌، صاحب دفترچه بيمه سلامت شده‌اند‌.
توكل ادامه داد‌: تا زماني كه بحث درمان‌، سلامت رواني‌، مشكلات اجتماعي ناشي از آلودگي محيط زيست‌، پارازيت‌ها و هزاران عوامل ديگر كه باعث بيماري‌هاي مختلف مي‌شود را حل نكنيم‌، برگزاري چنين همايش‌هايي هيچ فايده‌اي ندارد‌.
توسعه اقتصادي به تنهايي ما را نجات نمي‌دهد
احمد سير صدر‌، سخنران بعدي همايش به معرفي مفهوم توسعه پايدار و ايمني آزمايشگاه‌هاي دانشگاه‌هاي كشور پرداخت و گفت‌: مفهوم توسعه پايدار ارتباط انسان و طبيعت و انسان و انسان را شكل مي‌دهد‌. پايداري سه مشخصه اصلي دارد که شامل پايداري منــابع‌، بهره برداري و توسعه اقتصادي بدون تخريب منابع براي نسل‌هاي آينده‌است‌.
اين استاد دانشگاه با ارتباط برقرار كردن ميان توسعه پايدار و ايمني از طرح ارتقاي ايمني آزمايشگاه‌ها با عنوان طرحي موفق ياد كرد كه توانسته آسيب‌هاي وارده به كاركنان و دانشجويان را در آزمايشگاه‌ها كاهش دهد و افزود‌: توسعه اقتصادي به تنهايي مشكلاتي مانند فقر و گرسنگي را رفع نمي‌كند و اگر مي‌خواهيم بحثي جامع داشته باشيم از ديدگاه‌هاي مختلف بايد به آن نظر بيندازيم زيرا توسعه اقتصادي از طريق اهداف اجتماعي و توسعه انساني به اهداف خود نزديك مي‌شود‌.
سير صدر با تأکيد بر اينکه هرچقدر مشكلات سلامتي و رواني براي افراد پيش بيايد به مانعي بر سر راه توسعه تبديل مي‌شود كه به كاهش بهره‌وري منتج مي‌شود‌، افزود‌: اگر بستر‌هاي موردنياز براي افزايش بهره‌وري و كاهش لطمات انساني چه جسماني و چه رواني را داشته باشيم قطعا به پايداري نسبي در جامعه منجر مي‌شود و بهره‌وري‌، توسعه اقتصادي‌، كاهش لطمه به منابع و محيط زيست را به همراه خواهد داشت‌.
دفع پسماند
انسيه زاهدي نيز با اشاره به همكاري دانشگاه الزهرا با دانشگاه صنعتي شريف به تجربه دانشگاه الزهرا براي دفع پسماند‌هاي خطرناك شيميايي و نانو پرداخت‌. وي گفت‌: دانشگاه‌ها يكي از منابع توليد پسماند‌ها هستند و با توجه به حساسيتي كه در مورد محيط زيست وجود دارد سعي كرديم كه آموزش را در تمام سطوح گسترش دهيم‌.
جايزه ايمني
دكتر سيد محمد سيد معصومي‌، كارشناس و مخترع سيستم‌هاي هشدار زلزله و قطع گاز نيز به ايراد سخن پرداخت در پايان نيز جايزه‌هايي به شركت‌هاي برتر ساختماني در زمينه ايمني اعطا شد.