هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انحــراف‌صنعـتی‌ســازی

همايش سيستم ساختماني پايدار با رويکرد تشريح مزيت‌هاي سازه‌هاي قاب سبک فولاد (‌LSF‌) با همکاري موسسه تحقيقات و توسعه سازه‌هاي قاب فلزي سبک و دانشکده فني و حرفه‌اي دکتر شريعتي تهران برگزار شد‌.
چرا کشته مي‌دهيم‌؟
به گزارش خبرنگار پيام ساختمان در ابتداي اين همايش خانم دکتر مهاجراني‌، رئيس دانشکده فني و حرفه‌اي شريعتي گفت‌: در ژاپن زلزله‌اي با بزرگاي 1/7 ريشتر فقط يک نفر کشته مي‌دهد اما در بم زلزله‌اي کمتر از 7 ريشتر 45 هزار کشته بر جا مي‌گذارد و اين مسئله جاي تأمل دارد‌.
وي افزود‌: واقعيت اين است که قطور ساختن به معناي محکم ساختن نيست و بايد ساختمان‌ها سبک ساخته شوند‌. علاوه بر اين با اجراي صنعتي‌سازي و استفاده از فناوري‌هاي نوين بايد ضمن افزايش سرعت ساخت وساز از اتلاف انرژي و هدر رفت هزينه‌ها جلوگيري کنيم‌.
در ادامه اين همايش محمدحسن فلاح‌، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز اظهار داشت‌: علي رغم اينکه صنعتي‌سازي آثار مثبتي در کشور‌هاي توسعه يافته بر جاي گذاشت‌، در کشور ما صرفا به دنبال رفع نياز‌هاي تأمين مسکن رفت و حفظ طبيعت و محيط زيست را مدنظر قرار نداد‌، درحالي که منابع متعلق به نسل‌هاي ديگر است‌.
وي ادامه داد‌: تز دکتراي يکي از دانشجويان در انگلستان مربوط به بررسي صنعتي‌سازي در کشور‌هايي مانند ژاپن‌، چين و ايران بود که چرا در کشور ژاپن و چين صنعتي‌سازي به حدود 70 درصد رسيده اما در کشور ايران اين ميزان 2 تا سه درصد است‌. مهم‌ترين علت اين موضوع هم کپي برداري صرف در ايران و فقدان بومي‌سازي فناوري‌هاي عنوان شده بود‌. فلاح افزود‌: با آغاز به کار موضوع مسکن مهر عده‌اي که اصلا روحشان از فناوري lsf خبر نداشت‌، شروع به اجراي آن کردند تا جايي که 15 هزار واحد با اين فناوري اجرا شد که به دليل نداشتن تخصص ضمن اينکه ساختمان‌هاي بي‌کيفيتي بنا کردند و بدنامي به بار آوردند‌، خود‌شان هم از ادامه اين فعاليت منصرف شدند‌.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با اشاره به اهميت فعاليت انجمن‌هاي علمي در زمين صنعتي‌سازي ساختمان گفت‌: انجمن علمي ساختمان‌هاي پايدار امسال در وزارت علوم به تصويب رسيد که مي‌تواند تحول اساسي در حرکت به سمت صنعتي‌سازي باشد‌. البته تحقق کامل صنعتي‌سازي در صورت کنار هم بودن متخصصان‌، صنعت و سياست گذاران امکان پذير است‌.
فلاح در ادامه به مهم‌ترين مزيت‌هاي سيستم ساختماني ال‌. اس‌. اف پرداخت و خاطرنشان کرد‌: يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين سيستم کاهش وزن سازه‌است که همين نکته باعث کاهش استفاده از مصالح و صرفه جويي در هزينه‌ها مي‌شود‌. به عنوان مثال استفاده از ديوار‌هاي خشک سبک در اين سيستم باعث مي‌شود تا وزن ديوار‌ها به يک‌، هشتم ديوار‌هاي سنتي برسد‌. از ديگر ويژگي‌هاي اين سيستم مي‌توان به دوام مناسب در برابر خوردگي‌، تداوم توليد و اجرا در تمام شرايط جوي‌، عدم نياز به ماشين آلات سنگين و عمر بالاي 100 سال اين ساختمان اشاره کرد‌.
در ادامه اين همايش مسعود کريميان‌، مديرعامل شرکت تحقيق و توسعه قاب فولادي سبک اظهار داشت‌: هر چه سازه سبک‌تر باشد‌، تأثير نيرو بر آن کمتر است و سازه‌هاي ال‌. اس‌. اف از اين نظر عملکرد بسيار مطلوبي دارد‌.
وي افزود‌: ساختمان يک پنجم قدرت صنعتي دنيا را تشکيل مي‌دهد و بخش زيادي از انرژي و منابع طبيعي را مصرف مي‌کند‌. بنابراين بايد در ساخت وساز‌ها به منابع زمين از جمله آب توجه کنيم و سازه LSF به دليل اينکه خشک اجرا مي‌شود نيازي به مصرف آب ندارد و بازيافت هم مي‌شوند‌. همچنين به دليل اينکه اين سازه به صورت مدولار توليد مي‌شود‌، هر قطعه‌اي از سازه قابل تعويض يا قابل استفاده در سازه مشابه ديگر خواهد بود‌. ضمن اينکه مي‌توان فولاد را در کارخانه ذوب و مجدد استفاده کرد‌.
وي در پايان گفت‌: در کشور‌هاي توسعه يافته انرژي مصرفي را تبديل به ارزش مالي مي‌کنند اما ما براي انرژي ارزشي قائل نيستيم.