هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کدام نهاد بایدپاسخگو باشد؟

عالم و آدم می دانند که منبع درآمدی بنگاه‌های مشاور املاک، جیب متقاضیانی است که قصد دارند خانه ای بخرند یا اجاره کنند. از سوی دیگر برای کاردانی های فنی متاسفانه با توجه به شرایط فعلی امکان کار وجود ندارد. ولی گویا به مدد عقد تفاهم‌نامه‌ای، قرار است کاردان های فنی به کمک مجموعه بنگاه های مشاوران املاک بیایند! برای تفاهم بیشتر از معنی درست این تفاهم نامه و پیشگیری از سوء تفاهم از آن، از همه کسانی که آن را خوب فهمیده اند خواستاریم به دو سئوال زیر پاسخ دهند: 1- واقعا تکنسین های فنی – که عین مهندسان در هر هفت رشته، در حد فوق دیپلم دارای صلاحیت هستند – قرار است در صنعت «بنگاهداری» چه مشاوره فنی و تخصصی به مشاوران املاک بدهند؟! 2- سازمان نظام کاردانی و اتحادیه مشاوران املاک شاید از روی ناچاری و به نوعی برای پاسخگویی به شمار 50 هزار نفری کاردان ها تفاهم کرده اند اما اگر تفاهم نامه مذکور بار مالی برای متقاضیان خرید یا اجاره مسکن داشته باشد (که به طور قطع خواهد داشت) کدام نهاد دیگر باید پاسخگو باشد که فضا را برای فعالیت این قشر از متخصصان تنگ کرده است؟