هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بوی بهــار بوی معمــاری

بوی خوش بهار می آید، بوی تحول، بوی دگرگونی، بوی زندگی. بهار که می آید با خود بهترین‌ها را می‌آورد .بهترین سر سبزی، بهترین رنگ‌ها و بهترین روزها .ما هم با خانه‌تکانی و تمیز کردن خانه  و پوشیدن لباس نو به بهترین شکل به استقبال این فصل می‌رویم .حال که همه‌چیز رو به بهتر شدن می‌رود، باید معماری شهرهایمان را هم بهتر کنیم . معماری که خوب باشد، همه مردم بهتر می‌شوند .ساختمان‌ها که نونوار شوند و نمای تمیز و خوبی داشته باشند روح و روان انسان‌ها نیز صفایی دوچندان می‌یابد و بر رفتار و کردار ما تأثیر دارد .ازآنجاکه ما ساختمان‌ها را می‌سازیم و ساختمان‌ها نیز ما را می‌سازند اگر زیبایی و تعادل و هماهنگی را برای ساختمان‌ها به ارمغان بیاوریم ،روحیات آدم ها هم متحول می شود.
همانگونه که زیبایی و تناسب و تعادل و توازن محیط در آرامش و احساس امنیت بر روان انسان تاثیر مثبت دارد، نازیبایی و زشتی، آلودگی‌های ، فقدان تعادل‌ها، و دوری از طبیعت نیز بر روان انسان تأثیر منفی خواهد داشت. پس بیایید با هم و با طبیعت باشیم تا هر روز حالمان بهتر از روز قبل باشد. ...
یا مقلب القلوب و الابصار
 یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال