هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجاره میلیونی در پاساژهای تجاری

گروه بازار ساختمان‌: در گذشته ايام نزديک به شب عيد مردم چه شهري و چه روستايي تنها جايي که براي خريد و تهيه مايحتاج خود به سراغش مي‌رفتند‌، بازار سنتي شهر‌شان بود‌، اما با گذشت زمان و با تغيير ذائقه آنها مخصوصا فزوني گرفتن مردم شهري از روستايي و ازدياد جمعيت شهرنشين شکل و شمايل بازار‌ها هم تغيير کرد‌. به اين ترتيب پاساژ‌ها به عنوان مراکز خريد نوظهور براي پاسخ دادن به اشت‌هاي سيري ناپذير مصرف شهروندان عمدتا مصرف‌کننده که تقريبا هيچ سهمي در توليد حتي مايحتاج اوليه گذران زندگي خود ندارند‌، پديد آمدند و البته روز به روز بر تعداد آنها نيز افزوده شد‌. در حال حاضر هزينه اجاره واحد‌هاي تجاري در پاساژ‌ها بسيار بالا و سرسام آور است به طوري که اين موضوع‌، دليلي شده تا مغازه داران اينگونه مراکز خريد‌، حتي اجناس خود را بالاتر از قيمت متعارف ساير نقاط شهر به فروش برسانند تا به قول خود‌شان «دخل و خرجشان» با هم بخواند‌. به همين بهانه و به منظور آگاهي از اوضاع حاکم بر بازار رهن و اجاره واحد‌ها در پاساژ‌هاي شهر با چند مشاور املاک و يک کارشناس مسکن که البته نخواست اسمي از ايشان برده شود‌، گفتگو کرديم که در ذيل از نظرتان مي‌گذرد‌.
طبقات بالايي ارزان‌تر است
يک مشاور املاک در مورد نرخ اجاره واحد در پاساژ‌ها به پيام ساختمان گفت‌: هر چه پاساژ شيک‌، صاحب اسم و رسم و در منطقه بالاي شهر قرار داشته باشد اجاره بهاي بالاتري دارد‌.
عباس چيتگري با بيان اينکه قيمت اجاره و رهن مغازه را در پاساژ‌ها علاوه بر موقعيت آنها‌، پاخوري نيز تعيين مي‌کند‌، افزود‌: مثلا بسياري از ايراني‌ها کمتر تمايل به خريد از طبقات بالاي مراکز خريد را دارند بنابراين اجاره بهاي مغازه‌هاي همکف و طبقه اول نسبت به طبقه‌هاي بالا تفاوت ميليوني دارد‌.
وي تصريح کرد‌: در برخي پاساژ‌ها‌، مغازه‌هاي کمتر از 5 متر بالاتر از 30ميليون تومان پول رهن‌، و اجاره‌هاي ميليوني دارند‌.
قيمت رهن مغازه‌هاي پاساژ بالا است
مشاور املاک ديگري در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينکه مالک پاساژ‌هاي بزرگ براي فروش و اجاره اين واحد‌ها با سختي‌هاي زيادي مواجه مي‌شود‌، افزود‌: در حال حاضر در بيشتر محله‌هاي شهر تهران پاساژ‌هاي بزرگي وجود دارد ولي در برخي مناطق تعداد اين پاساژ‌ها آنقدر زياد شده که مردم از ديگر نقاط هم براي خريد به آنجا مي‌روند‌. البته برخي از پاساژ‌ها بسيار شيک و امروزي بوده و تنها چند سال از تأسيس آنها مي‌گذرد اما در مدت کوتاه جايگاه ويژه‌اي نزد مشتريان خود پيدا کرده‌اند‌.
احمدرضا شکوهي ادامه داد‌: يک پاساژ در خيابان 15 خرداد تهران هست که از نقاط مختلف شهر براي خريد به اينجا مي‌آيند‌. البته رهن و اجاره مغازه‌هاي اين پاساژ نيز بسيار بالاست که از دلايل آن شناخته شدن اين پاساژ نزد مردم‌، فروش زياد و نزديکي به بازار بزرگ تهران است‌. به عنوان مثال مغازه‌اي 20متري در اين پاساژ با 70 ميليون رهن و ماهانه 20 ميليون تومان اجاره داده مي‌شود‌.
دود اين گراني تنها در چشم خريدار
يک کارشناس مسکن در پاسخ به اين سوال که چرا قيمت اجاره مغازه در پاساژ‌ها بالا است به پيام ساختمان گفت‌: متاسفانه نرخ اجاره و رهن اين پاساژ‌ها را مالک مشخص مي‌کند اما اينكه مالک چرا و بر چه مبنايي اقدام به افزايش مبلغ اجاره مي‌کند و مشاور املاک نيز همان مبلغ آمرانه اجاره ملک تجاري توسط مالک را به علت منتفع بودن بيشتر خود بدون در نظر گرفتن حق مستاجر و نهايتا مردمي که ناگزير به خريد از اين مراکز هستند‌، به مستاجر و مردم تحميل مي‌کنند را بايد از مسئولان محترمي که همواره دغدغه آسايش و آرامش مردم دارند پرسيد‌. البته فکر مي‌کنم در اين مورد هم قوانين نظارتي کم نداشته باشيم وناظر هم که الي ماشاالله داريم‌. حتي خود مشاوران املاک با آن حق کميسيون‌هاي بي‌مبنايي که از دو طرف مي‌گيرند نه فقط از فروشنده يا موجر‌- که تنها حافظ منافع او هستند‌- بازرسيني دارند که در صورت تخلف هر کدام از اعضاي اتحاديه بايد رسيدگي کنند ولي به همان علت که گفتم هيچگونه عکس العملي نشان نمي‌دهند‌.
اين کارشناس مسکن که نخواست نامي از وي برده شود و آنطور که از گفته هايش معلوم بود دلش حسابي از اين سوال ما به درد آمده بود ما را نيز از انتقاد خود بي‌نصيب نگذاشت و گفت‌: البته شما هم به عنوان رسانه و نماينده مردم در به وجود آمدن اين وضعيت بي‌تقصير نيستيد چرا که در وهله اول شما بايد مطالبه گر حقوق تضييع شده مردم باشيد و علت عدم نظارت به اينگونه نابساماني‌ها را از مسئولان و نمايندگان مردم به عنوان ناظران بر اجراي صحيح قانون مطالبه کنيد و گر نه در اين ميان فقط و فقط دود هرگونه بي‌مبالاتي‌هايي از اين دست به چشم مردم و مصرف‌کننده مي‌رود نه مستاجري که به قيمت گزاف مغازه را اجاره کرده‌است‌.
وي گفت‌: بيشتر اجناس اين پاساژ‌ها به علت گراني رهن و اجاره گران‌تر از واقعيت جامعه و با برند‌هاي توهمي به فروش مي‌رسد تا موجر بتواند از پس هزينه‌هاي ميليوني اجاره بر آيد‌.
اين کارشناس مسکن تاکيدکرد‌: مسئولان به جاي نظارت بر قيمت اجناس بايد ابتدا نظارت هدفمند به نرخ رهن و اجاره مغازه‌ها و پاساژ‌ها داشته باشند چرا که دود اين گراني به چشم خريدار و سود آن به جيب مالک مي‌رود‌.
در انتها ليست قيمت رهن و اجاره در برخي از پاساژ‌هاي معروف شهر تهران به شرح زير جهت اطلاع مخاطبان آمده است: