هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شفافيت مالي شهرداري غيرقابل نظارت است

در آخرين روز‌هاي سال 93 که بودجه شهرداري سال 94 زير ذره بين اعضاي شوراي شهر قرار گرفته‌، حرف وحديث‌ها پيرامون شفافيت مالي شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران بالا گرفته‌است‌. اين حرف وحديث‌ها از سود‌هاي هنگفت تا افشاگري برخي اعضاي شورا در خصوص رانت اين نهاد‌ها و عدم شفافيت مالي است‌. اعضاي فعلي شوراي شهر حتي در بحث نظارت بر عملکرد شهرداري معتقدند شفافيت مالي شهرداري غيرقابل نظارت است‌.
چندين سال است که اعضاي شوراي شهر تهران خواستار دريافت گزارش مكتوب از شهرداري تهران در خصوص وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و به ويژه اصلاح اساسنامه و ساختار اين شركت‌ها هستند‌. حتي بحث انحلال برخي از شركت‌ها يا تقليل آنها هم همچنان وجود دارد‌. ماجرا اين است که نسبت به وضعيت سازمان‌هاي تابعه شهرداري اطلاعات و آگاهي دقيقي وجود ندارد‌.
حالا بودجه ۲۲ سازمان و ۲۰ شرکت وابسته به شهرداري تهران براي سال ۹۴ در يک صد و سي و هفتمين جلسه علني شوراي شهر به بررسي گذاشته شد‌، بودجه‌اي که سهم سازمان‌هاي وابسته آن معادل 101 هزار و 179 ميليارد و 245 ميليون و 920 هزار ريال بابت مصارف و هزينه و سهم شرکت‌هاي وابسته هم 63 هزار و 681 ميليارد و 185 ميليون ريال خواهد بود‌.
افزايش 3هزار ميليارد توماني بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها
بررسي اين بخش از بودجه شهرداري در روز‌هاي پاياني سال همچون سال‌هاي گذشته تذکرات و مباحث زيادي در صحن علني به دنبال داشت که در بررسي تبصره‌هاي بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها به اوج خود رسيد‌.
عليرضا دبير‌، رئيس کميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر تهران از اضافه شدن شرکت شهروند به مجموعه شرکت‌هاي شهرداري تهران به منظور افزايش درآمد‌هاي پايدار در شهر تهران خبر داد و گفت‌: همشهري و شهروند هم اکنون به شهرداري کمک مي‌کنند‌. بنابراين پيش بيني کرديم 20درصد براي توسعه شرکت شهروند و همشهري بگذاريم و از آن طرف 80 درصد را به شهرداري برگرداند‌. ما عملکرد شهروند را بررسي کرديم که اين شرکت 38 ميليارد تومان سود نشان داده‌است‌.
به گفته وي شرکت همشهري با توجه به اينکه معافيت مالياتي دارد مي‌تواند سود خود را به شهرداري برگرداند؛ همچنين شهروند هم مي‌تواند در موضوع درآمد‌هاي پايدار به شهرداري کمک کند‌. دبير در ادامه گفت‌: «به جاي اينکه شهر را بفروشيم بهتر است در شهروند جنس بفروشيم»‌! که اين موضوع با واکنش مهدي چمران‌، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تکذيب هرگونه شهر فروشي و تراکم فروشي در شهر تهران مواجه شد‌.
دبير در توضيح بودجه سازمان‌ها و شرکت‌هاي شهرداري تهران گفت‌: بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را 10 هزار ميليارد تومان ديده‌ايم اما 7هزار ميليارد تومان آن پيش ازاين در بودجه شهرداري ديده شده‌است‌. در واقع بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها 3هزار ميليارد تومان اضافه شده‌است‌.
مدل درآمدزايي شرکت‌ها شفاف نيست
اما آنچه در تذکرات اعضاي شوراي شهر عنوان شد مواردي ازاين دست بود که مدل درآمدزايي شهروند و همشهري شفاف نيست و بايد مهندسي ارزش شود‌. شهروند بايد ۱۰۰ ميليارد بياورد اما ۳۰ ميليارد مي‌آورد‌. بنگاه اقتصادي مثل شهروند بايد بيش از اين سود داشته باشد‌. همچنين اطلاعات بعضي از شرکت‌ها و سازمان ارائه نشده‌است‌. شرکت برج ميلاد و معاينه فني که بايد درآمد پايدار داشته باشد‌، ضرر ده هستند‌. چرا شهرداري با اين حجم دارايي؛ درآمد بسيار پاييني دارد‌؟ همچنين ۱۵ هزار نفر نيروي مازاد اين شرکت‌ها ازجمله موضوعات مورد بحث بود.